Thứ ba, 28/05/2024
Bắc giang 35 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kịp thời điều tra, xử lý nghiêm các vụ trộm cắp tài sản

Cập nhật: 08:04 ngày 28/03/2024

BẮC GIANG - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1441/UBND-NC về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản trong trụ sở, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và tại gia đình, địa bàn nơi cư trú.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 13 ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 48 ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTP, tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTP nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách; bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, canh gác tại khuôn viên trụ sở, cơ quan; rà soát, phát hiện, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót và chủ động đầu tư lắp đặt các thiết bị an ninh (camera, chuông cảnh báo, khoá an toàn…) nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản trong trụ sở, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và tại gia đình, địa bàn nơi cư trú.

Sở Tư pháp làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTP, tệ nạn xã hội, nhất là PCTP trộm cắp tài sản.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông, chú trọng đến việc ứng dụng của mạng xã hội, trang thông tin điện tử; tăng cường xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông biên soạn, gửi tin nhắn đến các thuê bao di động trên địa bàn đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm PCTTP trộm cắp trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh học đường; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; chủ động xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trong và xung quanh khu vực nhà trường. Phát huy hiệu quả các môn học giáo dục đạo đức, lối sống, lồng ghép các hoạt động ngoại khóa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho người lao động, người có quá khứ lầm lỗi nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp cai nghiện ma túy để hạn chế phát sinh tội phạm. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, lang thang, cơ nhỡ…), không để đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo, cưỡng ép phạm tội và tham gia trộm cắp tài sản.

Sở Y tế tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở khám chữa bệnh; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm ANTT, trang bị kiến thức, nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản cho cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị và Nhân dân đến khám, chữa bệnh.

Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền PCTP trộm cắp tài sản với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với địa bàn, đối tượng; ưu tiên sử dụng nền tảng Internet, ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền và tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm. Thường xuyên vận động, hướng dẫn, ký cam kết với các cơ quan, doanh nghiệp, người dân áp dụng các biện pháp tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, tham mưu bố trí, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là lực lượng công an cấp xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình PCTP theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở từng cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; phát huy vai trò của Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn, xóm, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo… tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cự, tự giác phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tập trung điều tra, truy xét các vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra, khép kín địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa điểm tập trung nhiều tài sản, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học. Nắm chắc và quản lý tốt di biến động về nhân hộ khẩu, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy ngoài xã hội, không để có khả năng, điều kiện phạm tội…

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân đối với tội phạm trộm cắp tài sản. Tổ chức tốt công tác đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là người có quá khứ lầm lỗi, góp phần bảo đảm an ninh xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong nhân dân.

Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, các trường hợp đi cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng… trở về địa phương, nhất là đối tượng có liên quan đến trộm cắp tài sản, hạn chế thấp nhất đối tượng tái phạm. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, nhân rộng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

TS

Chia sẻ:
tang-cuong-phong-ngua-dau-tranh-toi-pham-trom-cap-tai-san-095823.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...