Thứ sáu, 31/05/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật: 07:12 ngày 17/04/2024

BẮC GIANG - Với mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT Việt Yên số 2 tham gia chương trình truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học.

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của Chiến lược quốc gia chống tác hại thuốc lá đến năm 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại do thuốc lá gây ra, từ đó thay đổi hành vi hút thuốc, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và cam kết về phát triển bền vững đến năm 2030.

Cụ thể, giai đoạn 2024 - 2025 giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 75%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%; tại khách sạn xuống dưới 60%. Giai đoạn 2026 - 2030, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%. Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 50%...

Để đạt được các mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Luật Phòng, chống thuốc lá năm 2012, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới.

Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với từng giai đoạn; thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá với các hình thức đa dạng, phù hợp đặc điểm từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá; Cập nhật thường xuyên tài liệu, thông tin về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường lực lượng, xây dựng cơ chế, kế hoạch phối hợp liên ngành; giữa tỉnh và địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá từ tỉnh đến địa phương; thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành theo chuyên đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo phân cấp. Tăng cường sử dụng giải pháp về công nghệ thông tin, các mạng xã hội trong giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghiên cứu về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới đối với sức khỏe của người tiêu dùng; các giải pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá hiệu quả; các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá hiệu quả.

Tăng cường kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá. Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ, quản lý nghiêm ngặt việc cấp phép kinh doanh cho đại lý bán buôn, bán lẻ và thí điểm cấp phép đối với cơ sở bán lẻ thuốc lá. Thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, nơi làm việc, trường học, bệnh viện, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại những nơi có quy định cấm bán thuốc lá theo quy định hiện hành.

TS

Chia sẻ:
trien-khai-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-071210.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...