Chủ nhật, 19/05/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động năm 2023

Cập nhật: 10:21 ngày 17/11/2023
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Động.
{keywords}

Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất nông nghiệp là 114,54 ha, đất phi nông nghiệp là 4,5 ha. Điều chỉnh, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 122,45 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 1,87 ha. Các công trình, dự án cần thu hồi đất có diện tích là 119,04 ha; công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất là 127,37 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, kết quả thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở toàn bộ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

UBND huyện Sơn Động chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Động. Thực hiện đăng tải toàn bộ hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Động đã được phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử của huyện, đồng thời tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Động theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện quản lý đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã.

Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới ở huyện Tân Yên
BẮC GIANG - Đô thị mới Ngọc Thiện có tính chất là trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành của tiểu vùng phía Nam huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; diện tích lập quy hoạch khoảng 1.392ha, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 24.700 người.
Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Yên
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000), với quy mô khoảng 256,68ha.
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Khám Lạng (Lục Nam)
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500.
UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư 14,5 ha tại huyện Việt Yên
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư xã Trung Sơn - Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng (phần mở rộng)
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Yên Sơn - Bắc Lũng (phần mở rộng), huyện Lục Nam (tỷ lệ 1/500).
TS
Chia sẻ:
phe-duyet-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-su-dung-dat-huyen-son-dong-nam-2023.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...