Chủ nhật, 14/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp về Bắc Giang qua các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật

Cập nhật: 21:19 ngày 01/04/2024

BẮC GIANG - Chiều 1/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/ 2024. Đồng chí Lê Đức Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự họp đã thống nhất đánh giá, trong quý I, công tác văn hóa, văn nghệ của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngành Tuyên giáo đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giúp các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh về công tác văn hóa, văn nghệ. 

Quang cảnh hội nghị.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được quan tâm. Một số sự kiện, lễ hội của tỉnh, huyện được tổ chức thành công như: các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Tuần Văn hóa - Du lịch; lễ hội Xuân Tây Yên Tử; lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế... đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách tới Bắc Giang.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và các báo Trung ương thường trú tại Bắc Giang đã phản ánh sinh động, kịp thời nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó tập trung tuyên truyền về các lễ hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, lan tỏa biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác văn hóa, văn nghệ…

Tuy nhiên, việc cưới ở một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm, còn tình trạng phô trương, diễn ra nhiều ngày; kinh phí đầu tư cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật còn hạn chế, chưa quan tâm xã hội hóa. Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh văn hóa ở một địa phương chưa thường xuyên. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Minh đề nghị các cơ quan trong khối   tiếp tục tăng cường phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa, văn nghệ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. 

Tập trung tuyên truyền các chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước, tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, báo chí, internet, mạng xã hội; công tác kiểm tra, rà soát, nắm tình hình các hoạt động kinh doanh văn hóa, biểu diễn nghệ thuật; thẩm định, kiểm soát về mặt chính trị tư tưởng đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, xuất bản các ấn phẩm.

Quan tâm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất con người Bắc Giang qua báo chí, văn học, nghệ thuật đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước, từ đó góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển KT - XH, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Bảo Châu

Chia sẻ:
tuyen-truyen-quang-ba-hinh-anh-dep-ve-bac-giang-qua-cac-tac-pham-bao-chi-van-hoc-nghe-thuat-211301.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...