Thứ năm, 23/05/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước

Cập nhật: 09:20 ngày 29/01/2023
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa triển khai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Theo đó, nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong triển khai nhiệm vụ CCHC ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực; hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực, nguồn lực của CCHC các cấp.

Tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động tích cực của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; quyết tâm chính trị của tỉnh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2023.

{keywords}

Tuyên truyền việc tổ chức thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh hoạ.

Kịp thời cập nhật các văn bản về CCHC được rà soát, sửa đổi, bổ sung; các thủ tục hành chính (TTHC) đã được đơn giản hóa, mới ban hành; các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS tỉnh Bắc Giang; tuyên truyền việc đổi mới, sáng tạo trong công tác CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tích cực tuyên truyền các nội dung trong công tác CCHC đó là: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó nhấn mạnh vào nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Cải cách thể chế, tuyên truyền hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và việc tổ chức thi hành pháp luật quy định về: tổ chức, bộ máy; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh.

Cải cách TTHC, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tuyên truyền, công khai các TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Tập trung tuyên truyền, biểu dương các cơ quan có tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 100%; Chỉ số SIPAS đạt 95%; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 3 trực tuyến theo yêu cầu của nghị quyết, kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023…

Tiếp tục tuyên truyền kết quả đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định. Tuyên truyền công tác cải cách tổ chức bộ máy, công vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm.

Tuyên truyền công tác quản lý điều hành ngân sách của tỉnh; việc thực hiện quy chế dân chủ và công khai tài chính theo quy định của Chính phủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tuyên truyền các cơ chế, chính sách và quá trình, kết quả triển khai, thực hiện, trong đó tập trung các quy chế quản lý, vận hành, duy trì các hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh bảo đảm đồng bộ, an toàn thông tin và khả năng chia sẻ dữ liệu.

Tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh trong đó chú trọng công tác kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Tuyên truyền các cơ quan, địa phương có kết quả nổi bật trong công tác CCHC (số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến…); các sáng kiến mới, nổi bật trong công tác CCHC được các cấp, các ngành đăng ký triển khai thực hiện; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và những vấn đề tồn tại, khó khăn trong công tác CCHC.

Bắc Giang tăng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng: Quyết liệt, rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị
(BGĐT) - Ngày 24/6, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư. Theo kết quả công bố, tỉnh Bắc Giang xếp thứ 3 cả nước về Chỉ số hài lòng và thứ 13/63 tỉnh, TP về Chỉ số CCHC. Phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ nhân sự kiện này.
Tổng kết chương trình CCHC: Bắc Giang có 2 tập thể, cá nhân được Thủ tướng tặng Bằng khen
(BGĐT) - Chiều 18/3, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; xây dựng chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030.

TS

Chia sẻ:
trien-khai-ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...