Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tin tức thời sự

Giám sát công tác tuyển dụng, quản lý biên chế tại các sở: Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và PTNT

BẮC GIANG - Sáng 28/3, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang làm việc với các sở: Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức (CCVC), người lao động giai đoạn 2022-2024. Đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì.

Qua giám sát, khảo sát trực tiếp tại các huyện: Lục Ngạn, Tân Yên, Sơn Động; các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT và nghiên cứu báo cáo, đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Đặng Hồng Chiến chủ trì buổi giám sát.

Giai đoạn 2022-2024, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế CCVC, người lao động đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai cơ bản nghiêm túc. UBND tỉnh, các sở, huyện đã ban hành nhiều văn bản quán triệt quy định của T.Ư, văn bản của tỉnh về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế. Cùng đó bố trí biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm cụ thể. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, các kết luận sau thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc.

Cùng đó chỉ rõ những hạn chế như: Còn một số huyện, đơn vị trực thuộc các sở chưa sử dụng hết số biên chế được giao hằng năm. Việc bố trí, phân công nhiệm vụ của một số cán bộ, CCVC, người lao động chưa phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Còn tình trạng cán bộ, CCVC, người lao động vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Công tác đánh giá, xếp loại hằng năm ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực chất. 

Đồng chí Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi tại buổi giám sát.

Trao đổi tại đây, đồng chí Từ Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, các cơ sở y tế tự chủ chi thường xuyên phải bảo đảm kinh phí chi trả một số hoạt động nhất định ở đơn vị. Do vậy, việc sử dụng nhân lực được các đơn vị tính toán để vừa đáp ứng yêu cầu công việc và bảo đảm tài chính. Lý giải nguyên nhân tình trạng y, bác sĩ nghỉ việc, đồng chí cho hay do Bắc Giang có hệ thống y tế ngoài công lập phát triển mạnh mẽ và mức thu nhập của nhân viên y tế cao hơn nhiều so với đơn vị công lập.

Về vấn đề khó tuyển giáo viên, đồng chí Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nêu: Sau khi Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực, thay đổi yêu cầu đối với giáo viên tiểu học từ trình độ cao đẳng thành đại học. Cùng với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên dẫn đến thiếu nguồn trong mấy năm vừa qua. Đối với chính sách tinh giản biên chế, do thiếu giáo viên nên hiện nay sở không xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đối với giáo viên giảng dạy mà tập trung xây dựng với nhóm hành chính. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ xem xét việc tuyển dụng biên chế theo địa chỉ để hạn chế tình trạng một số thí sinh sau trúng tuyển lại bỏ, không nhận công tác. 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT nêu ý kiến, ngành Nông nghiệp và PTNT là lĩnh vực đặc thù, nhiều chuyên ngành cần thời gian để cán bộ quen việc, nắm địa bàn nên rất khó để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Quang Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi, làm rõ một số nội dung.

Là cơ quan trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung về công tác tuyển dụng, quản lý biên chế, các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ cho hay, những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang được Chính phủ đánh giá thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tuy vậy, giai đoạn từ 2019 đến nay, cùng lúc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nghị định của Chính phủ quy định số lượng biên chế tại UBND cấp xã và thực hiện chính sách đưa công an chính quy về xã nên có số lượng lớn cán bộ, công chức dôi dư. Sau thời gian thực hiện đến nay đã cơ bản sắp xếp đội ngũ này theo lộ trình. 

Trong bối cảnh hiện nay, việc vào biên chế nhà nước không hấp dẫn như trước do người dân có nhiều lựa chọn ở các khối ngoài nhà nước. Hiện Sở Nội vụ đã trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định trước 31/3. Đây là căn cứ, tiền đề quan trọng để triển khai chính sách tiền lương mới; một trong những yếu tố thu hút nguồn nhân lực chất lượng tham gia vào các cơ quan hành chính nhà nước.

Về các giải pháp bổ sung biên chế giáo viên, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, Sở đã tham mưu UBND tỉnh mở rộng đối tượng và một số quy định, điều kiện khi tuyển dụng đội ngũ này. Cùng đó làm tốt công tác dự báo số lượng học sinh trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và sinh viên ngành giáo dục là người Bắc Giang tốt nghiệp những năm tiếp theo. 

Đoàn giám sát cũng đề nghị các sở trao đổi, làm rõ một số nội dung về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, CCVC cấp huyện luân chuyển về xã làm cán bộ chủ chốt theo quy định; thu hút nhân lực chất lượng cao; quy trình thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm; thiếu biên chế kiểm lâm...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đặng Hồng Chiến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Đồng chí đề nghị các sở: Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và PTNT thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng CCVC, người lao động. Rút kinh nghiệm và tránh lặp lại những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra. Tích cực, chủ động hơn trong công tác phối hợp với các cấp, ngành có liên quan thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế. Căn cứ hướng dẫn của bộ, ngành T.Ư xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở và hướng dẫn đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án đúng quy định, sát thực tế và tổ chức thực hiện nghiêm sau khi được phê duyệt.

Đối với Sở Nội vụ, đồng chí đề nghị Sở rà soát, đánh giá toàn diện công tác tuyển dụng cán bộ, CCVC, người lao động; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng trên địa bàn. Đánh giá, nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ, CCVC hiện có; phân tích khả năng biến động trong những năm tiếp theo; kết hợp với yêu cầu về tinh giản biên chế để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các đợt tuyển dụng với số lượng, cơ cấu hợp lý. 

Cùng đó tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm theo hướng thực chất hơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế gắn với công tác kiểm tra công vụ và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện trong việc quản lý, sử dụng CCVC.

Sở Y tế nâng cao trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ phải chủ động và trách nhiệm hơn trong tuyển dụng người làm việc. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/2020 ngày 9/7/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. 

Các sở: Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và PTNT rà soát; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn về đội ngũ. 

Tin, ảnh: Hoài Thu

Chia sẻ:
tin-giam-sat-080338.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...