Thứ tư, 22/05/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tiếng nói người đại biểu nhân dân
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Để các nghị quyết của HĐND đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sớm đi vào cuộc sống

BẮC GIANG - Ngày 4/4, tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang (khóa XIX) từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, nhiều ý kiến phát biểu về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết. Báo Bắc Giang trích đăng một số ý kiến. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viênT.Ư Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư:

Nhiều nghị quyết của HĐND tỉnh đã khai thông điểm nghẽn, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

Qua theo dõi và nghiên cứu các báo cáo tổng kết hằng năm của các địa phương, tôi thấy ở đâu HĐND có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoạt động tích cực, linh hoạt thì ở những địa phương đó hoạt động của HĐND đều hiệu quả. Thời gian qua, HĐND tỉnh Bắc Giang đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, ban hành kịp thời nhiều nghị quyết quan trọng, cấp bách về cơ chế, chính sách, khai thông những điểm nghẽn và giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn bức thiết của đời sống KT-XH. Đây chính là nỗ lực, sự tìm tòi, đổi mới, sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, của Thường trực HĐND, các ban, tổ và chính đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, phát huy kết quả vượt trội đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, năm 2024 và các năm tiếp theo, HĐND tỉnh Bắc Giang tiếp tục xem xét quyết nghị những nội dung quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng của địa phương. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Quyết định số 219 ngày 17/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quyết tâm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; quan tâm hơn nữa việc tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Hoạt động tiếp xúc cử tri phải phù hợp, thiết thực, gợi mở được vấn đề để cử tri tham gia phát biểu ý kiến, tránh tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”. Phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch đại biểu chuyên trách nhằm chủ động nguồn cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh để thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh:

Tích cực phối hợp, tổng hợp kiến nghị của cử tri

Đồng chí Trần Công Thắng

Từ khi nghị quyết có hiệu lực pháp lý đến áp dụng nội dung nghị quyết trong thực tế thường chỉ có một khoảng thời gian nhất định, bởi thời điểm có hiệu lực của các nghị quyết là rất sớm (10 ngày sau khi HĐND thông qua). Do đó, hoạt động phối hợp của HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách sẽ giúp chính sách sớm đi vào thực tiễn và thông qua thực tiễn để xem xét, đánh giá hiệu quả chính sách.

Sau mỗi kỳ họp, qua hoạt động tiếp xúc cử tri, mỗi đại biểu HĐND sẽ thông tin đến cử tri, nhân dân kết quả kỳ họp và nội dung các quyết sách đã được HĐND thông qua. Trong quá trình đó, MTTQ các cấp phối hợp với đại biểu HĐND tỉnh tích cực thông tin tuyên truyền các chính sách, nghị quyết đến người dân, đối tượng chịu sự tác động. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND, Thường trực HĐND (đại diện chủ thể ban hành chính sách) sẽ có cơ hội tiếp nhận nhiều hơn các thông tin phản hồi từ đối tượng thụ hưởng, áp dụng chính sách để kịp thời trao đổi, chấn chỉnh những bất cập của quá trình thực hiện hoặc đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong trường hợp nội dung chính sách chưa phù hợp thực tiễn.

Việc đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống là một quá trình chịu sự tác động của nhiều yếu tố cần có các giải pháp hữu hiệu trong thực hiện chính sách. Do vậy, MTTQ các cấp tích cực phối hợp với HĐND, UBND, đại biểu HĐND cùng cấp tổng hợp các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri; góp phần điều chỉnh các nghị quyết sát với thực tiễn.

Đồng chí Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Thực hiện nghị quyết bảo đảm "5 rõ" 

Đồng chí Bùi Thị Thu Thủy

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khoá XIX ban hành 32 nghị quyết, bao gồm: 7 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, 23 nghị quyết về kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công cấp tỉnh, 1 nghị quyết về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và 1 nghị quyết quy phạm pháp luật về cơ chế lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Khi tham mưu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, định hình rõ không gian, động lực và nguồn lực cho phát triển KT- XH, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Với vai trò cơ quan chủ trì, ngay sau khi các nghị quyết được thông qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, chỉ thị để triển khai thực hiện nghị quyết; giao chi tiết từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đến từng Sở, ngành, địa phương gắn với thời hạn hoàn thành cũng như trách nhiệm bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”.

Từ những kết quả đạt được khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, tôi xin đề xuất khi tham mưu xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cần có “tính chiến đấu” cao và kiên định thực hiện các mục tiêu làm động lực. Trong tổ chức triển khai thực hiện phải giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành gắn với thời gian hoàn thành cụ thể. Có sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, coi yếu tố con người là động lực quan trọng mang lại những kết quả trong phát triển.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần ưu tiên tháo gỡ sớm, kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành từ đó khơi thông và huy động được các nguồn lực cho phát triển.

Nhóm PV Xây dựng Đảng 

Chia sẻ:
t-145533.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...