Thứ sáu, 31/05/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Việt Yên, huyện Tân Yên

Cập nhật: 19:14 ngày 23/04/2024

BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Việt Yên, huyện Tân Yên năm 2024.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổng diện tích các loại đất của thị xã Việt Yên là 17.101,33 ha, trong đó phân bổ đất nông nghiệp với diện tích 9.809,43 ha, đất phi nông nghiệp 7.243,20 ha, đất chưa sử dụng 48,70 ha… Diện tích thu hồi đất là 1.668,03 ha, trong đó thu hồi đất nông nghiệp 1.630,84 ha, đất phi nông nghiệp 37,19 ha. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.107,00 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 3,02 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 4,70 ha.

Tổng diện tích các loại đất của huyện Tân Yên là 20.830,64 ha, trong đó phân bổ đất nông nghiệp với diện tích 14.828,35 ha, đất phi nông nghiệp 5.927,38 ha, đất chưa sử dụng 74,91 ha… Diện tích thu hồi đất nông nghiệp 36,84 ha, đất phi nông nghiệp 36,84 ha. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 861,84 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 118,22 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 11,97 ha.

Quyết định nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, kết quả thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Việt Yên, huyện Tân Yên bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

UBND thị xã Việt Yên, huyện Tân Yên chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt. Thực hiện công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; triển khai thực hiện các công trình, dự án bảo đảm theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Việt Yên, huyện Tân Yên của UBND cấp xã.

TS

Chia sẻ:
phe-duyet-ke-hoach-su-dung-dat-thi-xa-viet-yen-huyen-tan-yen-191315.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...