Thứ sáu, 24/05/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn đến năm 2040

Cập nhật: 14:52 ngày 02/03/2024
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 186 phê duyệt chương trình phát triển đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040.

{keywords}

Vị trí khảo sát lập quy hoạch khu trung tâm hành chính mới của thị trấn Phì Điền, huyện Lục Ngạn.

Mục tiêu phát triển đô thị Phì Điền làm cơ sở lập đề án phân loại đô thị loại V vào năm 2024 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị quyết số 233-ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025.

Đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn hàng năm, 5 năm phù hợp với quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó, lập danh mục các dự án đầu tư phát triển đô thị, dự kiến sơ bộ nhu cầu kinh phí, nguồn vốn và giai đoạn thực hiện làm cơ sở để bố trí và huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng phát triển đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn.

Diện tích lập chương trình phát triển đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn và vùng phụ cận khoảng 1.845ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Phì Điền có diện tích tự nhiên 728,59ha (khu vực dự kiến thành lập thị trấn Phì Điền) và một phần diện tích của các xã: Tân Quang, Tân Hoa, Giáp Sơn với có diện tích tự nhiên 1.116,41ha

Về lộ trình triển khai, giai đoạn năm 2024 - 2025, tập trung đầu tư xây dựng khu Trung tâm Hành chính của huyện Lục Ngạn (mới); xây dựng hệ thống ống cấp nước sạch từ nhà máy nước Hồng Giang.

Giai đoạn sau năm 2025, đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình thuộc dự án khu Trung tâm Hành chính huyện; trung tâm hành chính mới của thị trấn Phì Điền. Thực hiện đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng xã hội cấp đô thị; đầu tư xây dựng các khu ở mới, các công trình thương mại dịch vụ; cải tạo, chỉnh trang các khu vực dân cư cũ; cải tạo, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 31.

UBND tỉnh giao cho huyện Lục Ngạn tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình theo quy định của pháp luật; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thực hiện các nội dung của chương trình. Theo quy hoạch được duyệt chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chỉnh trang đô thị, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức vận động Nhân dân tham gia cùng với chính quyền thực hiện. Tăng cường quản lý đất đai, quản lý xây dựng, tạo điều kiện và hướng dẫn nhân dân xây dựng công trình bảo đảm mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời giải quyết kịp thời hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 2, đô thị Chũ
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 2, đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000). 
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 1, đô thị Chũ
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 1, đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).
Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền (Lục Ngạn) và vùng phụ cận
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền và vùng phụ cận, huyện Lục Ngạn đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Ngạn năm 2023
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lục Ngạn.
TSChia sẻ:
Chủ đề:
    phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-phi-dien-huyen-luc-ngan-den-nam-2040.bbg

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...