Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH

Cập nhật: 12:57 ngày 29/03/2024

BẮC GIANG - Ngày 29/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2010 - 2023”. 

Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội thảo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; một số huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Công Thắng  chủ trì hội thảo.

Theo báo cáo tại hội thảo, đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương nhất quán và xuyên suốt trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng ta về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. Đảng ta luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khối đại đoàn kết toàn dân dựa trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức ngày càng được tăng cường, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được phát huy.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; phát huy tốt vai trò của nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống tổ chức MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội. 

Quang cảnh hội thảo.

Thảo luận tại đây, nhiều ý kiến cho rằng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, mâu thuẫn, xung đột trong nhân dân để lôi kéo, kích động, diễn biến hòa bình nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trong bối cảnh phát triển nhanh về công nghiệp kéo theo một số vấn đề nảy sinh về an ninh trật tự tại các khu vực có đông công nhân, người lao động sinh sống.

Tình trạng khiếu kiện của nhân dân, khiếu kiện vượt cấp kéo dài ở một vài nơi. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. Để giải quyết tình trạng này, các đại biểu đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, như: Cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; triển khai hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cùng đó,  tăng cường vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật cho nhân dân, hướng tới xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tham luận về các biện pháp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, PGS.TS Thân Minh Quế, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, ngành cần thực hiện hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, gắn liền lợi ích với trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, đặt lợi ích dân tộc đặt lên hàng đầu. Củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức để làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tiếp tục phát huy vai trò tích cực của MTTQ trong tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Thân Minh Quế tham luận tại hội thảo.

Nhằm phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển  KT-XH, đồng chí Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh cho rằng cần chú trọng tổ chức các hoạt động tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trình độ cao, xây dựng cơ chế, chính sách trong việc bố trí, sử dụng trí thức của tỉnh.

Đồng chí Ngô Chí Vinh tham luận tại hội thảo.

Thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong vận động, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Ngạn cho rằng, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo. Khuyến khích, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình, áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Cao Văn Hoàn tham luận tại hội thảo.

Phát biểu kết  luận hội thảo, đồng chí Trần Công Thắng đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức thành viên chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân hăng hái  thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đồng thời, đồng chí tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và giao bộ phận chuyên môn tổng hợp để bổ sung, đánh giá đầy đủ hơn; đề ra các giải pháp nhằm khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh thời gian tới.

Tin, ảnh: Minh Thu

Chia sẻ:
phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-de-thuc-hien-cac-nhiem-vu-phat-trien-kt-xh-102149.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...