Thứ sáu, 31/05/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phản biện dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 17:44 ngày 13/05/2024

BẮC GIANG - Chiều 13/5, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (viết tắt là Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47).

Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phản biện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng phản biện cơ bản nhất trí với Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47 vì không còn phù hợp với Thông tư số 55/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Một số ý kiến góp ý về bố cục Dự thảo Tờ trình Nghị quyết chưa chặt chẽ, còn thiếu một số nội dung như: Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, hồ sơ gửi kèm tờ trình dự thảo. Để bảo đảm chặt chẽ, một số đại biểu cho rằng, trong Tờ trình cần bổ sung thêm một số luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan làm căn cứ như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015...

Ông Lê Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thành viên Hội đồng phản biện đóng góp ý kiến.

Các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung như: Tại khoản 4 Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết cần làm rõ khái niệm “cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại” để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ, bảo đảm sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục tiêu. Bổ sung quy định về cách thức thực hiện việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở thực hiện có hiệu quả, đúng quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thắng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng phản biện. Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT cần rà soát lại các căn cứ pháp lý để bảo đảm tính chính xác, đúng quy định của pháp luật trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47.

Đồng chí đề nghị Ban Dân chủ pháp luật (Ủy ban MTTQ tỉnh) tổng hợp các ý kiến đóng góp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu, điều chỉnh phù hợp.

Tin, ảnh: Minh Thu

Chia sẻ:
phan-bien-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-muc-ho-tro-kinh-phi-xay-dung-nong-thon-moi-170620.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...