Thứ tư, 29/05/2024
Bắc giang 30 °C / 27 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ

Cập nhật: 20:43 ngày 15/04/2024

Chiều 15/4, tại Hội trường Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo và chủ trì cuộc gặp mặt.

Tham gia chủ trì còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu chủ trì buổi gặp mặt.

Cuộc gặp mặt nằm trong chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Chính trị, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Điện Biên thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị các hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo một số cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tham luận đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo, làm xuất bản trong khu vực đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống gắn với văn hóa bản địa; thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; tích cực triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu chú trọng việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của mỗi địa phương, vùng miền, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng cũng đề nghị tích cực, chủ động, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc, trước mắt là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật; quan tâm công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa; có cơ chế, môi trường thúc đẩy và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật của địa phương, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, người làm báo, người làm xuất bản để những người làm công tác này có thể sống được với nghề, sống đúng bằng tài năng và sự cống hiến của mình.

Trước đó, các đại biểu đã tham dự Lễ dâng hương các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:
dong-chi-nguyen-trong-nghia-gap-mat-co-quan-bao-chi-xuat-ban-khu-vuc-trung-du-mien-nui-bac-bo-191916.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...