Thứ sáu, 24/05/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tiếng nói người đại biểu nhân dân
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX

BẮC GIANG - Sáng 13/12, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu bế mạc. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra. 

HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp; cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dành cho kỳ họp.

Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân!

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp; đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh cho năm 2024. 

HĐND tỉnh đã dành thời gian hơn 1 ngày để xem xét, thảo luận báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và các báo cáo khác trình tại kỳ họp; trong đó dành ½ buổi sáng ngày thứ 2 để thảo luận tại hội trường, đã có 43 đại biểu thảo luận tại tổ (trong đó, 32 đại biểu HĐND tỉnh, 11 đại biểu khách mời) và 16 ý kiến thảo luận tại hội trường. Chủ toạ kỳ họp ghi nhận, đánh giá cao phần thảo luận của các đại biểu với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và đưa ra giải pháp để khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách cũng như đưa ra những giải pháp hữu hiệu để đưa các Nghị quyết vào cuộc sống. 

HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Năm 2023, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 17/18 chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực; giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2023 và 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã tạo nền tảng và động lực vững chắc để tỉnh tiếp tục phát triển bền vững, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ở từng lĩnh vực cũng còn một số hạn chế cần khắc phục đã được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, được các đại biểu làm rõ thêm và đề xuất giải pháp khắc phục trong các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường. HĐND tỉnh đồng tình cao với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp và phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình kỳ họp.

Kính thưa HĐND tỉnh!

Xác định năm 2024 là năm nước rút, để bứt phá thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 được thông qua, UBND sớm chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024 với tinh thần quyết liệt, hiệu quả hơn, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp đã dành thời gian hợp lý để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 3 nhóm lĩnh vực. Không khí phiên chất vấn dân chủ, sôi nổi, các đại biểu HĐND và người được chất vấn có trách nhiệm cao. Tiêu chí lựa chọn nội dung chất vấn, trình tự, quy trình thực hiện chất vấn được thực hiện bảo đảm đúng quy định, sát với thực tiễn, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Hoạt động chất vấn là kênh thông tin quan trọng để UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp tục cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. 

HĐND đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14, xác định rõ nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể, yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các Sở, trưởng các ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn. 

Trân trọng đề nghị cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, HĐND các huyện, thành phố tích cực tham gia cùng với HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, tạo nên sức mạnh cộng hưởng để đồng hành, thúc đẩy, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

HĐND tỉnh thống nhất cao với các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh. Các báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện với những thông tin, số liệu và dẫn chứng cụ thể, sát thực đã cho thấy cơ bản tổng thể ưu điểm cần phát huy và hạn chế cần khắc phục trong lĩnh vực được giám sát. Đề nghị UBND tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát để có các giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả. 

Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân!

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, biểu quyết thông qua 27 nghị quyết, trong đó có 22 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, nông nghiệp, tài chính, văn hoá, nội vụ... là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện. Các nghị quyết được thông qua với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan; Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động, trách nhiệm, dự báo từ sớm, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND, các cơ quan tổ chức hữu quan để tổng hợp đầy đủ, tiếp thu, giải trình kịp thời, thấu đáo ý kiến của các vị đại biểu, nhất là các vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau nên đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao đối với các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp.

Song chúng ta đều biết: Nghị quyết dù có hay đến mấy nhưng Nghị quyết ấy có hiệu lực và hiệu quả hay không thì trọng tâm nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Do đó, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương ngay sau kỳ họp này tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh vừa thông qua bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

Kính thưa các vị đại biểu!

Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, phát huy, nâng cao vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, thể hiện rõ nét là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. 

{keywords}

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Xác định năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa bản lề để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã đồng hành với UBND tỉnh, kịp thời tổ chức 5 kỳ họp và đã quyết nghị, ban hành, thông qua 88 nghị quyết (ngoài các nghị quyết thường xuyên, HĐND tỉnh đã tập trung vào một số lĩnh vực như: 11 nghị quyết về lĩnh vực nông nghiệp; 3 nghị quyết về lĩnh vực giáo dục và nhiều nghị quyết về phát triển du lịch…) góp phần quan trọng việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh được tăng cường theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các hình thức, phương thức và các chủ thể giám sát. Với 6 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; 3 phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên đã chỉ ra hạn chế, vướng mắc, khó khăn, góp phần khắc phục hạn chế, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước ở địa phương.

Trong thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng các kỳ họp; chú trọng hoạt động giám sát; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Văn Thải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp. Cảm ơn các đồng chí đại biểu các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng; các vị đại biểu Quốc hội và các đại biểu khách quý dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan; cảm ơn các cơ quan thông tin báo chí của Trung ương, địa phương và các cơ quan phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp; đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của kỳ họp; cổ vũ, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Thưa các vị đại biểu HĐNĐ tỉnh!

Năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến rất gần, với phương châm “mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết” và “không để ai bị bỏ lại phía sau”, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị chu đáo kế hoạch để Nhân dân được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an vui, hạnh phúc; đặc biệt quan tâm, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp… Đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh trong năm qua tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, vui mừng, hòa quyện giữa lòng dân với ý Đảng, nhân lên niềm tự hào, khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trân trọng cảm ơn!

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX: Chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế, pháp chế
BẮC GIANG - Chiều 12/12, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế, pháp chế. 
 
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX: Nóng chất vấn về xử lý, sắp xếp tài sản dôi dư
BẮC GIANG - Sáng 12/12, sau khi kết thúc phần thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Giang chuyển sang nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, nhiều đại biểu đã tập trung chất vấn về việc xử lý, sắp xếp tài sản dôi dư.
 
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX: Các đại biểu nghe trình bày 10 báo cáo và thông báo quan trọng
BẮC GIANG - Sáng 11/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc. Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
 
Chia sẻ:
dong-chi-le-thi-thu-hong-phat-bieu-be-mac-ky-hop-thu-14-hdnd-tinh-khoa-xix.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...