Thứ ba, 28/05/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cập nhật: 08:07 ngày 04/04/2024

BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tập trung tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ việc thực hiện đăng ký đất đai.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau dồn điền đổi thửa và theo bản đồ địa chính gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TU.

Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đưa vào vận hành ổn định, hiệu quả, kết nối đa mục tiêu trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất trong sử dụng đất và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Cụ thể, năm 2024, phấn đấu tập trung thực hiện hoàn thành 30% khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Năm 2025, tập trung thực hiện hoàn thành 70% khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, vận hành ổn định, hiệu quả, kết nối đa mục tiêu toàn bộ 10/10 huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, UBND các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, tập trung, đồng bộ và thống nhất. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 30-CT/TU và Kế hoạch đề ra.

Tăng cường huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân tập trung tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất, từ đó tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh đối với công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

UBND các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh và tại các cuộc họp Nhân dân về chủ trương của tỉnh đẩy mạnh thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 30-CT/TU.

Đôn đốc, yêu cầu người sử dụng đất trên địa bàn nhưng chưa đăng ký đất đai thực hiện đăng ký đất đai bắt buộc, khuyến khích người sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận thực hiện việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Trong đó cần lưu ý phổ biến rộng rãi về các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 để người dân nắm được, chủ động nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc thiết lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với người không đăng ký đất đai theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thông báo công khai rộng rãi nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc đăng ký đất đai, khuyến khích người dân lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…

TS

Chia sẻ:
day-nhanh-tien-do-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-gan-voi-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-182742.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...