Chủ nhật, 19/05/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh

Cập nhật: 14:16 ngày 31/03/2024

BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025.

Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ cần được nuôi dưỡng và chăm sóc thường xuyên.

Kế hoạch nhằm mục tiêu cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, tập trung vào cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thông qua các giải pháp can thiệp và dự phòng có hiệu quả nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, tăng cường năng lực hệ thống y tế, nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em có chất lượng.

Cụ thể, phấn đấu giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 30/100.000 trẻ đẻ sống. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 4 lần trong 3 thời kỳ đạt 90%. Giảm tỷ suất tử vong sơ sinh xuống dưới 9,5‰. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm đạt 75%. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 18,5%...

Đối tượng thực hiện gồm phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, mang thai, trong cuộc đẻ, sau đẻ, bà mẹ cho con bú, trẻ sơ sinh, trẻ em đến hết 5 tuổi, nam giới, người chăm sóc trẻ và cộng đồng. Ưu tiên các vùng khó khăn. Cán bộ y tế đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em/sức khỏe sinh sản (CSSKBMTE/SKSS) ở tất cả các tuyến, tập trung vào tuyến cơ sở, bao gồm cả cơ sở y tế ngoài công lập. Các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý liên quan đến lĩnh vực CSSKBMTE/SKSS ở tất cả các tuyến.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch; đưa chỉ tiêu giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lồng ghép can thiệp giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em vào các chương trình CSSKBMTE, DS-KHHGĐ, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích… và các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội khác. Tăng cường nhân lực cho lĩnh vực CSSKBMTE ở tuyến y tế cơ sở; nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến và mạng lưới y tế thôn bản về công tác CSSKBM, trẻ sơ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Cung cấp đầy đủ thông tin, kiến thức về làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, trí tuệ của trẻ em cho cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, người làm công tác quản lý ở các cấp để tạo môi trường xã hội thuận lợi trong xây dựng chính sách, huy động nguồn lực, có định hướng tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CSSKBMTE. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, kết hợp giữa truyền thông trực tiếp và gián tiếp, chú trọng các hình thức truyền thông hiệu quả bao gồm cả mạng xã hội để thông tin đến được nhiều đối tượng đích.

Hàng năm, tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực của nhân viên y tế chuyên ngành sản, nhi tại tuyến y tế cơ sở để có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng phù hợp. Bổ sung số lượng nhân lực chuyên ngành sản, nhi tại các tuyến còn thiếu, đặc biệt là tuyến huyện. Duy trì hệ thống cung cấp dịch vụ CSSKBMTE tuyến tỉnh, huyện và xã theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế; xây dựng và hỗ trợ hệ thống chuyển tuyến phù hợp. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên ngành sản nhi. Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế. Thực hiện các quy trình chuyên môn, kỹ thuật.

Huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, cá nhân, tổ chức chính trị, xã hội, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đại chúng tham gia công tác truyền thông thay đổi hành vi về CSSKBMTE, phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức ngoài công lập tham gia các hoạt động truyền thông, can thiệp, cung cấp dịch vụ về CSSKBM, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là cấp tỉnh và huyện.

Định kỳ hàng năm, tiến hành các cuộc khảo sát thực trạng mạng lưới; điều tra định kỳ về tình hình sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tử vong mẹ, tử vong trẻ em nhằm cung cấp số liệu cho công tác lập kế hoạch tại tỉnh. Nâng cao chất lượng thẩm định tử vong mẹ, trú trọng thông tin phản hồi và đáp ứng kịp thời theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Duy trì và củng cố hoạt động của Ban thẩm định tử vong mẹ ở tuyến tỉnh và huyện. Tăng cường chia sẻ thông tin từ hoạt động thẩm định tử vong mẹ để kịp thời rút kinh nghiệm từ các ca tử vong mẹ tại tỉnh.

TS

Chia sẻ:
cham-soc-suc-khoe-ba-me-tre-so-sinh-va-tre-nho-tren-dia-ban-tinh-bac-giang-den-nam-2025-142204.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...