Chủ nhật, 14/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Lục Nam >> Tiềm năng và cơ hội đầu tư
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

Cập nhật: 09:04 ngày 13/03/2024
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500.
{keywords}

Ảnh minh họa.

Theo đó, điều chỉnh việc phân cấp đường như sau: Đường phố cấp khu vực, mặt cắt (1-1) rộng 36 m; trong đó lòng đường 2x10,5 m=21 m, dải phân cách 3 m, hè đường 2x6=12 m. Mặt cắt (2-2) rộng 29 m; trong đó lòng đường 2x7,5=15 m, dải phân cách 2 m, hè đường 2x6 m=12 m. Mặt cắt (3-3) là 22,5 m, trong đó lòng đường 12,5 m, hè đường 2x5 m=10 m.

Đường phố cấp nội bộ, mặt cắt (4-4) là 21,5 m, trong đó lòng đường 12,5 m, hè đường 2x4,5 m=9 m. Mặt cắt (5-5) là 22,5 m, trong đó lòng đường 10,5 m, hè đường 2x6 m= 12 m. Mặt cắt (6-6) là 20,5 m, trong đó lòng đường 10,5 m, hè đường 2x5 m=10 m. Mặt cắt (7-7) là 16,5 m, trong đó lòng đường 7,5 m, hè đường 2x4,5 m=9 m. Mặt cắt (8-8) là 16 m, trong đó lòng đường 7 m, hè đường 2x4,5 m=9 m. Mặt cắt (9-9) là 13,5 m, trong đó lòng đường 7 m, hè đường 2 m+4,5 m=6,5 m.

Các nội dung khác theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh.

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 2 khu đô thị thuộc phân khu số 2 (TP Bắc Giang)
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 11, 12 thuộc Phân khu số 2, TP Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị tại phường Bích Động (Việt Yên)
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại phường Bích Động, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500.
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư chợ Bỉ (Tân Yên)
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư chợ Bỉ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỷ lệ 1/500.
TS
Chia sẻ:
Chủ đề:
    dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-khu-do-thi-moi-phia-dong-thi-tran-doi-ngo-huyen-luc-nam.bbg

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...