Thứ hai, 20/05/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Hoàng Thị Phương tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa

Cập nhật: 15:12 ngày 16/05/2024

BẮC GIANG - Ngày 15 và 16/5, Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029. 

Dự Đại hội có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Hiệp Hòa... cùng 149 đại biểu chính thức.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.

MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hơn 400 nghìn m2 đất; hơn 580 nghìn ngày công lao động, phá dỡ hơn 106 nghìn m2 tường rào.

Toàn huyện thực hiện dồn điền, đổi thửa gần 3,5 nghìn ha, xây dựng 33 mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa giống; duy trì 38 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; 26 sản phẩm OCOP. Đến hết năm 2023, toàn huyện có 23/23 xã về đích nông thôn mới, trong đó 8 xã đạt chuẩn nâng cao; 52/154 thôn kiểu mẫu; 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đặc biệt, trong 5 năm, Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội các cấp vận động được hơn 25 tỷ đồng (vượt gấp 13 lần mục tiêu đại hội). Đã vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 474 nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo với số tiền hơn 18 tỷ đồng...

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029 là: Tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện tới cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Đại hội đề ra 6 chương trình hành động; 9 mục tiêu cụ thể. Nổi bật như: Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 100% Ban công tác Mặt trận khu dân cư có ít nhất 1 công trình, mô hình, phần việc góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu vận động quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội đạt 3 tỷ đồng/năm; hỗ trợ xây dựng 120 nhà đại đoàn kết.

85% trở lên khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá; 90% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Huyện ủy Hiệp Hòa ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của ủy ban MTTQ các cấp trong huyện. Mong muốn nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương. Phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền để triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp, khơi dậy niềm tự hào, tự trọng của mỗi người dân khi tham gia. Trước hết tập trung phấn đấu xóa xong nhà tạm nhà dột nát cho hộ nghèo năm 2024.

Thường xuyên bám nắm, phản ánh tình hình nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Chủ động đề xuất, phối hợp tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nội bộ nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phòng, chống tham nhũng.

Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp. Phát huy vai trò của ủy viên ủy ban MTTQ, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chức sắc tôn giáo... đóng góp tích cực, tâm huyết cho công tác mặt trận.

Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa khóa XXII ra mắt Đại hội.

Đại hội hiệp thương cử 55 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2024-2029; 21 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương cử đồng chí Hoàng Thị Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XXII.

Nhân dịp này, 7 tập thể, 8 cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác mặt trận đã được Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa khen thưởng.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Chia sẻ:
dong-chi-hoang-thi-phuong-tai-cu-chu-tich-uy-ban-mttq-huyen-hiep-hoa-122407.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...