Thứ hai, 15/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Yên Dũng: Tập trung lãnh đạo, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Cập nhật: 09:55 ngày 14/06/2023
(BGĐT) - Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025, với tinh thần tích cực, năng động, bằng những biện pháp đồng bộ, sáng tạo, huyện Yên Dũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Phóng viên Báo Bắc Giang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Thạch Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng về những kết quả nổi bật và nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới.

Thưa đồng chí, đến thời điểm này, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Yên Dũng đã đi qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Đồng chí đánh giá thế nào về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết?

Đồng chí Thạch Văn Chung: Xin khẳng định kết quả, thành tựu đạt được của Yên Dũng là toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. 

{keywords}

Đồng chí Thạch Văn Chung và các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra, nắm bắt tiến độ thi công đường ĐH5B.

Trong đó nhấn mạnh một số kết quả chủ yếu là: (1) Hoàn thành các mục tiêu kép đưa huyện về đích nông thôn mới, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân, đồng thời thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội phát triển. (2) Nhiều chỉ tiêu về KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 17,6% (bằng 106% mục tiêu Đại hội). 

(3) Bức tranh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nhiều khởi sắc, trở thành điểm sáng với những mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra nông sản sạch, an toàn. Nông dân tham gia ngày càng sâu vào quá trình chuyển đổi số; nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được quan tâm và không ngừng nâng cao. 

(4) Công tác quy hoạch đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, phát triển đồng bộ, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa- xã hội và bảo vệ môi trường. Điểm nghẽn về giao thông đối nội và đối ngoại được tháo gỡ; các công trình giao thông trọng điểm được đầu tư xây dựng mới; cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến giao thông trọng điểm, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển KT-XH. Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp gắn với thu hút đầu tư các dự án lớn, trọng điểm đang được triển khai khẩn trương, bài bản, đúng tiến độ. Đầu tư xây dựng phát triển các khu đô thị, dân cư đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. 

(5) Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. (6) Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo sự ổn định để phát triển. (7) Bộ máy chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. (8) Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 22/7/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện được quán triệt, thống nhất triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. (9) Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng quyết liệt, rõ việc, hướng vào việc khó, phức tạp, những việc liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Đối chiếu các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho thấy những kết quả đạt được là khá toàn diện. Xin đồng chí cho biết những yếu tố chính giúp Yên Dũng đạt được những kết quả khả quan trên?

Đồng chí Thạch Văn Chung: Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã sớm cụ thể hóa Nghị quyết thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch... bảo đảm bao quát đầy đủ các lĩnh vực. Cùng đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh; phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương cùng với thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài. 

Luôn phát huy dân chủ, đoàn kết từ tập thể các cấp ủy đến tập thể các cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát, bám, nắm cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm tiến độ thực hiện nhiệm vụ để kịp thời có điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

{keywords}

Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất. 

Ảnh: Dây chuyền sản xuất loa bluetooth tại Công ty TNHH Công nghệ Dehuida Việt Nam (Cụm công nghiệp Nội Hoàng).

Bên cạnh kết quả, nửa nhiệm kỳ qua còn những tồn tại, hạn chế gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Thạch Văn Chung: Đó là, công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả thu hút đầu tư. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp so với mục tiêu đề ra (đạt 43,6%). Thu ngân sách chưa thật sự bền vững. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, còn để xảy ra sai phạm, chậm phát hiện và xử lý. 

Tội phạm và tệ nạn xã hội mặc dù giảm so với đầu nhiệm kỳ nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế, nhất là trong lãnh đạo giải quyết các vấn đề khó, phức tạp phát sinh ở cơ sở. MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội ở một số nơi chưa phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ tập trung trong nửa nhiệm kỳ còn lại là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Thạch Văn Chung:

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Yên Dũng tập trung tháo gỡ những vướng mắc, nút thắt về GPMB. Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên sớm hoàn thành các tuyến giao thông trọng điểm; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Mở rộng quy mô các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn, sạch bệnh; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. 

{keywords}

Trồng dưa lưới trong nhà màng tại Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội. Tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Định hướng không gian phát triển của Yên Dũng trong những năm tới trọng tâm là phát triển công nghiệp ở khu vực phía Tây Nam (Yên Lư, Đức Giang, Đồng Phúc). Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp an toàn ở các xã khu vực phía đông và một phần phía nam (Tiến Dũng, Đồng Việt, Đồng Phúc, Đức Giang, Lãng Sơn, Trí Yên). Khai thác cảnh quan dãy núi Nham Biền và các di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch. Đồng thời phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới.

Theo Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, sắp tới sẽ sáp nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với TP Bắc Giang. Huyện chuẩn bị nguồn lực như thế nào cho nhiệm vụ quan trọng này?

Đồng chí Thạch Văn Chung: Trong điều kiện khó khăn chung hiện nay, Yên Dũng sẽ tiếp tục điều chỉnh, cơ cấu lại nguồn lực để ưu tiên đầu tư xây dựng 7 xã đạt chuẩn các tiêu chí của phường theo tinh thần Nghị quyết số 233- NQ/TU của Tỉnh ủy. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. 

Bám sát định hướng, quy hoạch mở rộng không gian của TP Bắc Giang để tính toán, có lộ trình đầu tư các công trình một cách hợp lý, tránh dàn trải và lãng phí nguồn lực.

Xin cảm ơn đồng chí!

Thu Phong (thực hiện)

Yên Dũng: Xác định nguồn gốc đất, xóa điểm nghẽn về mặt bằng
(BGĐT) - Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) chậm tiến độ, thi công dang dở vì chưa giải phóng xong mặt bằng. Nguyên nhân một phần do nguồn gốc đất chưa rõ ràng khiến một số hộ từ chối nhận tiền bồi thường. Để tháo gỡ "điểm nghẽn" này, huyện đã thành lập các đoàn công tác tập trung xử lý.
Yên Dũng: Hiệu quả “kép” từ luân chuyển cán bộ về cơ sở
(BGĐT) - Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhiệm kỳ này, Huyện ủy Yên Dũng (Bắc Giang) chú trọng luân chuyển cán bộ từ huyện về các xã, thị trấn và ngược lại. Thông qua đó, một mặt tăng cường nguồn lực chất lượng cho cơ sở, mặt khác giúp cán bộ được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.
Yên Dũng: Câu lạc bộ nông dân thu nhập “khủng”
(BGĐT) - Xuất thân từ ruộng đồng, những nông dân ở huyện yên Dũng (Bắc Giang) một thời “chân lấm tay bùn” đã không quản khó khăn, vươn lên làm giàu bằng chính bàn tay, khối óc của mình. Nhờ dám nghĩ, dám làm, nay họ trở thành những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được công nhận ở cấp T.Ư, cấp tỉnh.
Yên Dũng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại
(BGĐT) - Xác định hệ thống giao thông có vai trò “đi trước một bước” để thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển KT-XH, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại.
Năm 2023, huyện Yên Dũng phối hợp với TP Bắc Giang hoàn thiện đề án sáp nhập địa giới hành chính
(BGĐT) - Ngày 6/1, Huyện ủy, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo và phong trào thi đua yêu nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...