Thứ hai, 15/04/2024
Bắc giang 26 °C / 23 - 25 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Xã hội
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Phấn đấu tiếp tục nâng hạng chỉ số cải cách hành chính

Cập nhật: 09:55 ngày 21/04/2023
(BGĐT) - Với quyết tâm cao cùng những giải pháp linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tỉnh Bắc Giang vươn lên vị trí thứ 4 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, tăng 3 bậc so với năm 2021. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

Ba năm dẫn đầu về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

Theo công bố của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC cấp tỉnh, Bắc Giang đạt 88,54 điểm. Đặc biệt trong 8 lĩnh vực đánh giá thì lĩnh vực “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” tiếp tục dẫn đầu cả nước.

{keywords}

Người dân giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa xã Cảnh Thụy (Yên Dũng).

Để đạt được điểm số cao, tỉnh Bắc Giang đã phân tích từng tiêu chí thành phần, tổ chức thực hiện với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Đó là đầu tư hạ tầng thông tin và truyền thông, nhờ vậy kiến trúc, nền tảng chính quyền điện tử tỉnh, chính quyền số được hình thành. Nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng nhu cầu vận hành, khai thác các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Hạ tầng viễn thông được phát triển rộng khắp, 100% các xã, phường, thị trấn được phủ sóng thông tin di động. 

Bắc Giang là trong những tỉnh đi đầu trong việc kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia từ nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (LGSP) đến nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP). Đặc biệt, tháng 6/2022, tỉnh Bắc Giang là một trong số 10 tỉnh đầu tiên trong cả nước tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đạt 100%.

Đoàn thanh niên thành lập các đội thanh niên tình nguyện trực tại bộ phận một cửa các cấp để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến. Tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và ứng dụng CNTT.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 12/7/2022, HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó có quy định giảm 50% mức thu phí, lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Qua đó khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. 

Đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh là 823 dịch vụ công và đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đạt 79,15%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 69,28%. Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được đẩy mạnh. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 51,15%, tỷ lệ TTHC số hóa kết quả giải quyết đạt 81,24%, tỷ lệ khai thác sử dụng lại tài liệu đạt 28,5%.

Bám sát thực tế, cải cách toàn diện

Qua phân tích kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2022 cho thấy, trong 8 lĩnh vực đánh giá thì Bắc Giang có 6 lĩnh vực tăng hạng so với năm 2021. Lĩnh vực “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” 3 năm liền dẫn đầu cả nước; lĩnh vực “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính” xếp thứ 2; lĩnh vực “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” tăng từ thứ 27 lên thứ 8.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Trên cơ sở Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch CCHC hằng năm, cải cách toàn diện, quyết liệt, lấy người dân làm trung tâm.

Trong năm 2022, toàn tỉnh đã triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện” và “Công an tận tụy, cán bộ thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”. 

Các cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC như: Sử dụng mã QR trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về TTHC; sử dụng mã QR trong thanh toán trực tuyến; triển khai phần mềm quản lý tổ chức bộ máy; mô hình “Ngày thứ Sáu không hẹn”, “Tuần thứ tư không viết, không hẹn và 5 tại chỗ”; ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết TTHC…

Đẩy mạnh cải cách TTHC, năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết của 241 TTHC cấp tỉnh, 31 TTHC cấp huyện, 5 TTHC cấp xã; thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh, huyện. Cùng đó quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy; điều chỉnh địa giới hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; đầu tư trang, thiết bị hiện đại cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã phục vụ việc nộp hồ sơ trực tuyến. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Để đưa Bắc Giang trở thành một trong 15 tỉnh, TP đứng đầu cả nước về phát triển kinh tế, nâng cao Chỉ số CCHC, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm thi hành công vụ. Thực hiện tốt phương châm “4 xin, 4 luôn, 5 không”. 

Về nhiệm vụ trước mắt, Sở Nội vụ sẽ phân tích rõ những nội dung chưa đạt điểm tối đa hoặc giảm điểm; tham mưu để UBND tỉnh ban hành kế hoạch khắc phục, nâng hạng Chỉ số CCHC. Dù đạt được kết quả cao vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương dành sự quan tâm, đầu tư cho công tác CCHC hơn nữa; tăng cường đề xuất và triển khai các sáng kiến, giải pháp hay, hiệu quả.

Bài, ảnh: Vân Nguyên

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2022.
Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, nâng cao chỉ số hài lòng
(BGĐT) - Sáng 19/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ tư với chủ đề cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022; Chỉ số CCHC năm 2022. 
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số
(BGĐT)- Ngày 22/3, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số; đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Sở Nông nghiệp và PTNT: Hành trình thăng hạng cải cách hành chính
(BGĐT) - Với quyết tâm cao cùng những giải pháp linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên Sở Nông nghiệp và PTNT vươn lên dẫn đầu các sở, ngành tỉnh Bắc Giang trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...