Thứ bảy, 25/05/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030

Cập nhật: 10:37 ngày 23/06/2022
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022 đến 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình người DTTS về xây dựng gia đình hạnh phúc là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người và lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc, là nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% UBND huyện vùng đồng bào DTTS và miền núi xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng DTTS và miền núi đến năm 2025. 

Trên 90% gia đình vùng đồng bào DTTS và miền núi được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình DTTS.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch xây dựng các giải pháp gồm: Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình; chung tay giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào vùng DTTS. 

Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực gia đình, đặc biệt là phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về: Hôn nhân gia đình; tảo hôn, hôn nhân cận huyết; bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn, bản, người có uy tín. Phát huy vai trò của người có uy tín để làm gương và giáo dục con cháu về truyền thống của dân tộc, cộng đồng và gia đình.

Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các sở, ngành, huyện; trên kênh sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh và cơ sở các nội dung về nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho gia đình người DTTS về xây dựng hạnh phúc gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và buôn bán phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số; ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

Biên soạn, xây dựng tài liệu, lựa chọn nội dung phù hợp xuất bản sổ tay, cẩm nang về công tác gia đình; công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS.

Những cây cầu giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số
(BGĐT) - Những năm qua, nhiều dự án xây dựng cầu được triển khai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần kết nối giữa các địa phương, mở ra cơ hội giảm nghèo cho người dân. Để tiếp tục trợ lực cho vùng khó khăn, T.Ư, tỉnh Bắc Giang tiếp tục bố trí nguồn lực xây thêm những cây cầu mới, tạo đà thu hẹp khoảng cách vùng miền.
Bắc Giang được phân bổ hơn 221 tỷ đồng phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi
(BGĐT) - Theo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi cho các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương.
Sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Bắc Giang giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số
(BGĐT) - Ngày 24/5, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị vận động các tổ chức phi chính phủ (PCP) hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025.
Bắc Giang triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025.

TS

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...