Thứ bảy, 18/05/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Văn bản, chỉ đạo điều hành
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,42%

(BGĐT) - UBND thành phố Bắc Giang vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2023.
{keywords}

Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch, thành phố phấn đấu mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 còn 0,42%. Không phát sinh hộ nghèo người có công với cách mạng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện hoàn thành có hiệu quả các Dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo trong năm 2023 trên địa bàn.

Triển khai thực hiện 05 dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố gồm: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo kiến thức trong lao động, sản xuất, sinh kế để chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại.

Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023; đảm bảo điều kiện bố trí và giải ngân kế hoạch vốn theo từng danh mục dự án đã được phê duyệt. Đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn; kết hợp lồng ghép thực hiện hiệu quả các mục tiêu về giảm nghèo với các chương trình, dự án, hoạt động khác.

Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác giảm nghèo, những người tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình để hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thực hiện Chương trình từ thành phố đến phường, xã để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác giảm nghèo.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên "thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no" của người dân và toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu "Vì một Việt Nam không còn đói nghèo". Triển khai các hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về giảm nghèo, tăng cường cung cấp thông tin, giúp người nghèo kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hóa theo chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động, dự án, chính sách về giảm nghèo trên địa bàn.

Trước 13/4, các tỉnh, TP phải đề xuất những vấn đề cần tháo gỡ để thúc đẩy tăng trưởng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 238/CĐ-TTg ngày 10/4/2023 về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trong thời gian tới.
Xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ châu Âu tại phường Đa Mai (TP Bắc Giang)
(BGĐT) - UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang) vừa phê duyệt kết quả đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang. Đơn vị trúng đấu giá là liên danh Công ty cổ phần Công nghệ môi trường xanh SERAPHIN và Công ty cổ phần Điện gió Khe Sanh với mức giá gần 606 tỷ đồng, thời gian thuê đất 50 năm.
TP Bắc Giang: Gỡ vướng tại các dự án khu đô thị, khu dân cư
(BGĐT) - Trên địa bàn TP Bắc Giang đang triển khai xây dựng nhiều khu đô thị (KĐT), khu dân cư (KDC) có vốn đầu tư ngoài ngân sách. Khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án.
Sơn Đông
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...