Thứ hai, 15/04/2024
Bắc giang 26 °C / 23 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Ngạn năm 2023

Cập nhật: 19:10 ngày 18/11/2023
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lục Ngạn.
{keywords}

Ảnh minh họa.

Theo đó, bổ sung diện tích thu hồi đất nông nghiệp là 72,293 ha, đất phi nông nghiệp là 0,2 ha. Điều chỉnh, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 61,973 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 2 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,5 ha. Các công trình, dự án cần thu hồi đất có diện tích là 72,293 ha; công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích là 64,273 ha.

Quyết định nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, kết quả thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Ngạn bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

UBND huyện Lục Ngạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lục Ngạn. Thực hiện quản lý đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động năm 2023
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Động.
Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới ở huyện Tân Yên
BẮC GIANG - Đô thị mới Ngọc Thiện có tính chất là trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành của tiểu vùng phía Nam huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; diện tích lập quy hoạch khoảng 1.392ha, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 24.700 người.
Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Yên
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000), với quy mô khoảng 256,68ha.
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Khám Lạng (Lục Nam)
BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500.
TS
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...