Thứ bảy, 13/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Kinh tế
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Đồng bộ cơ sở dữ liệu, nâng hiệu quả sử dụng đất

Cập nhật: 07:47 ngày 03/03/2024
BẮC GIANG - Nhằm hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu về đất đai (CSDLĐĐ), đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển KT-XH địa phương, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. 

Tiến độ cấp giấy CNQSDĐ chậm

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, thời gian qua, các sở, ngành chuyên môn và UBND các huyện, thị xã, TP của tỉnh đã đẩy mạnh cải cách rút gọn các thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ)… Qua đó từng bước đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thực hiện các quyền và nghĩa vụ sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

{keywords}

Một trường hợp vi phạm về đất đai tại phường Vân Trung, thị xã Việt Yên phải tháo dỡ công trình.

Tuy nhiên, do đất đai thường xuyên biến động, việc đăng ký, cập nhật chưa kịp thời; cấp ủy, chính quyền một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về đất đai; ý thức của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn hạn chế… dẫn tới việc đăng ký, cấp giấy CNQSDĐ còn chậm, ảnh hưởng tiến độ hoàn thiện, vận hành CSDLĐĐ trên địa bàn.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến tháng 1/2024, toàn tỉnh mới cấp được gần 80 nghìn giấy chứng nhận tại các khu vực dồn điền, đổi thửa, đạt khoảng 81% số thửa phải cấp; cấp đổi sau đo đạc bản đồ địa chính đạt gần 322,4 nghìn giấy chứng nhận, đạt khoảng 37% số thửa phải cấp. Việc cấp giấy CNQSDĐ gắn với xây dựng CSDLĐĐ mới đạt khoảng 16% số thửa... Một số địa phương chưa cấp giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa thấp hoặc tỷ lệ cấp đạt thấp. Điển hình như huyện Lục Ngạn và TP Bắc Giang chưa cấp được giấy CNQSDĐ nào; huyện Yên Thế mới cấp được 182 giấy.

Tại huyện Việt Yên, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/HU ngày 25/2/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy (nay là Thị ủy) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, kết quả thực hiện mục tiêu đăng ký, cấp giấy CNQSDĐ (nhất là cấp sau đo đạc bản đồ địa chính) không đạt yêu cầu. Toàn huyện có gần 70,8 nghìn giấy chứng nhận cần cấp đổi sau đo đạc (đất ở, đất nông nghiệp) thì đến cuối năm 2023 mới cấp đạt 23%.

Việc chậm cấp giấy CNQSDĐ, hoàn thiện CSDLĐĐ là một trong những nguyên nhân làm phát sinh khiếu kiện, tranh chấp, gây vướng mắc, khó khăn trong thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án và các giao dịch về đất đai trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận 9.277 đơn thư và 9.142 lượt người đến các cơ quan, đơn vị khiếu nại tố cáo và phản ánh, kiến nghị. Đáng chú ý, số vụ việc và nội dung khiếu nại tố cáo phức tạp chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Tập trung cao thực hiện Chỉ thị 30

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, ngày 31/1/2024, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 30- CT/TU (gọi tắt là Chỉ thị 30) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gắn với xây dựng CSDLĐĐ. 

Chỉ thị 30 nêu rõ, năm 2024, các địa phương của tỉnh phải hoàn thành 30% khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp, cấp đổi giấy CNQSDĐ gắn với xây dựng CSDLĐĐ. Năm 2025, hoàn thành 100% khối lượng về nội dung này gắn với xây dựng CSDLĐĐ hiện đại, vận hành ổn định, hiệu quả, kết nối đa mục tiêu toàn bộ 10/10 huyện, thị xã, TP.

Theo đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ gắn với xây dựng CSDLĐĐ. Chỉ thị 30 nêu rõ, năm 2024, các địa phương của tỉnh phải hoàn thành 30% khối lượng đo đạc bản đồ địa chính; cấp, cấp đổi giấy CNQSDĐ gắn với xây dựng CSDLĐĐ. Năm 2025, hoàn thành 100% khối lượng về nội dung này gắn với xây dựng CSDLĐĐ hiện đại, vận hành ổn định, hiệu quả, kết nối đa mục tiêu toàn bộ 10/10 huyện, thị xã, TP. Ngày 7/2/2024, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao triển khai thực hiện.

Ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, thực hiện Chỉ thị và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã giao phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan, UBND các huyện, thị xã, TP, bảo đảm trong tháng 3 này phải nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị này. Phối hợp rà soát, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý cụ thể đối với các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn theo Chỉ thị 19 về tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm về đất đai. Ngoài ra, Sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt, hỗ trợ kinh phí cho 2 huyện Sơn Động, Lục Ngạn xây dựng CSDLĐĐ trong năm 2024 bảo đảm đồng bộ với dữ liệu của các huyện, thị xã, TP.

Hiện các đơn vị, địa phương đang tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung, tinh thần Chỉ thị 30. Bí thư Thị ủy Việt Yên Nguyễn Văn Dũng thông tin: "Xác định việc cấp GCNQSD đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ giữa năm 2023 đến nay, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu đẩy mạnh công tác đăng ký, cấp giấy CNQSDĐ. Cùng đó, tập trung xử lý các vi phạm về đất đai, nhất là các vi phạm mới. 

Ngày 22/2 vừa qua, BTV Thị ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề bàn các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 30. Chỉ đạo kiện toàn lại Ban chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, cấp giấy chứng nhận và đăng ký đất đai của thị xã. Mục tiêu đề ra là phấn đấu tỷ lệ cấp giấy CNQSDĐ cao hơn chỉ tiêu Chỉ thị 30 yêu cầu, đồng thời cụ thể việc cấp giấy chứng nhận theo từng loại (cấp lần đầu, cấp sau đo đạc, cấp sau dồn điền, đổi thửa, hiến đất...) và chi tiết đến từng xã, phường trong năm 2024 và 2025. 

Quá trình thực hiện chú trọng huy động nguồn nhân lực phục vụ, ưu tiên bố trí đủ ngân sách, quan tâm các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm việc cấp giấy chứng nhận, đăng ký đất đai được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Thùy Ninh

Lục Ngạn: Khởi tố hình sự đối tượng vi phạm quy định sử dụng đất đai
BẮC GIANG -  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhận được kiến nghị khởi tố của UBND xã Tân Mộc (Lục Ngạn), với nội dung: Kiến nghị khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Bàn Văn Dóong (SN 1981), trú tại thôn Tân Mộc, xã Tân Mộc về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai quy định tại Điều 228-Bộ luật Hình sự.
Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
BẮC GIANG - Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.
Thu tiền sử dụng đất: Gỡ vướng mắc, tăng tốc từ đầu năm
BẮC GIANG - Tiền sử dụng đất (SDĐ) là khoản thu lớn trong cơ cấu ngân sách địa phương, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Do đó, ngay từ đầu năm nay, tỉnh chỉ đạo các huyện, TP, ngành chức năng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán giao.
Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, bị phạt 16 triệu đồng
BẮC GIANG- Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Công Chức (SN 1948) ở tổ dân phố Trại Giữa, thị trấn Tân An về hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng 165,9 m2 đất trái quy định. 
Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...