Thứ năm, 30/05/2024
Bắc giang 35 °C / 25 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030

Cập nhật: 09:27 ngày 21/03/2023
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sơn Động.

Theo đó, đối với diện tích, cơ cấu các loại đất, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 72.383,32 ha xuống còn 70.048,72 ha, đất phi nông nghiệp từ 13.181,33 ha lên 15.824,60 ha, đất chưa sử dụng từ 491,02 ha xuống còn 182,34 ha.

Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.641,54 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 647,10 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 4,74 ha.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất nông nghiệp là 306,94 ha, đất phi nông nghiệp là 1,73 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp quy định pháp luật đối với các nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh nêu trên. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở toàn bộ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Sơn Động theo quy định.

UBND huyện Sơn Động chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sơn Động. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện toàn bộ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, đồng thời tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện quản lý đất đai, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp xã. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Bắc Giang: Thành lập Cụm công nghiệp Thanh Sơn
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Thanh Sơn, huyện Sơn Động.
Thay đổi tư duy, cách làm, khai thác tối đa lợi thế để đưa Sơn Động phát triển
(BGĐT) - Ngày 28/2, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Sơn Động về tình hình phát triển KT-XH năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.
Mở đường cho phát triển du lịch Khe Rỗ
(BGĐT) - Dù có nhiều lợi thế song giao thông khó khăn đã trở thành rào cản thu hút du khách đến với Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (Bắc Giang). Với quyết tâm đánh thức tiềm năng du lịch nơi đây, UBND huyện đầu tư một số tuyến đường kết nối.

TS

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...