Thứ bảy, 25/05/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tin tức thời sự
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(BGĐT) - Ngày 21/11, Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 11/2022.
{keywords}

Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách (HĐND tỉnh) góp ý vào dự thảo báo cáo.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến đối với nhiều nội dung, trong đó tập trung vào dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023; dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, dự toán và phân bổ NSNN năm 2023; Kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2023-2025.

Qua thẩm định, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung trong các dự thảo báo cáo, Nghị quyết. Đối với dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 và Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, phân tích làm rõ thêm những kết quả, hạn chế.

Cụ thể là cần đánh giá tổng thể về nhóm các chỉ tiêu KT- XH đạt được năm 2022, nêu rõ chỉ tiêu lớn và nhóm các chỉ tiêu nhỏ chưa đạt được, trên cơ sở đó có giải pháp đề ra để thực hiện trong năm tới. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn phát biểu làm rõ một số nội dung trong các dự thảo báo cáo, nghị quyết.

Các ý kiến đề nghị UBND tỉnh cần có dự báo về tình hình tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm tốc trong năm 2023. Từ đó xây dựng các chỉ tiêu KT-XH phù hợp, nhất là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động vốn toàn xã hội… Sau khi đề ra các chỉ tiêu cũng cần giao rõ cho đơn vị thực hiện để thuận tiện cho việc đôn đốc, kiểm tra; bảo đảm hoàn thành đạt hiệu quả cao nhất. 

Đối với các dự thảo báo cáo, kế hoạch tài chính, qua thẩm định, các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá rõ công tác chi năm 2022, trong đó cần phân tích  nguyên nhân của việc chi ngân sách tại một số đơn vị không hoàn thành. Đồng thời tính toán lại chỉ tiêu thu đối với một số khoản thuế năm 2023 như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân để bảo đảm tính khả thi.

Tại đây, đồng chí Mai Sơn đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề các đại biểu nêu tại những dự thảo báo cáo, nghị quyết. Đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo báo cáo, nghị quyết tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đồng ý với ý kiến của các đại biểu liên quan đến những báo cáo, nghị quyết thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu. 

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các dự thảo báo cáo, nghị quyết bảo đảm chính xác số liệu; chú trọng đánh giá, phân tích đúng tình hình thực tế và kết quả đạt được trong phát triển KT-XH để có giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023. Đặc biệt, nội dung báo cáo KT-XH cần bổ sung một số kết quả nổi bật và nêu rõ tồn tại hạn chế ở một số lĩnh vực để từ đó có nhận định, đưa ra các giải pháp chỉ đạo trong năm 2023 phù hợp, hiệu quả.

Cùng thời gian, Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm tra, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Tin, ảnh: Minh Linh

Thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh
(BGĐT) - Sáng 27/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức thẩm tra một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Thế Toản, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.
Thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh
(BGĐT) - Chiều 23/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2022; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Bắc Giang.
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra hai dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX
(BGĐT) - Chiều 28/6, Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH), HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra hai dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Hà Văn Bé, Trưởng Ban VHXH chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang thẩm tra một số dự thảo báo cáo
(BGĐT) - Ngày 28/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang thẩm tra một số dự thảo báo cáo trước khi trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Giang thẩm tra một số dự thảo báo cáo, nghị quyết
(BGĐT) - Chiều 27/6, đồng chí Nguyễn Thế Toản, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị thẩm tra một số dự thảo báo cáo trước khi trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...