Thứ sáu, 12/04/2024
Bắc giang 26 °C / 23 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tiếng nói người đại biểu nhân dân

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang: Đề nghị xem xét, điều chỉnh một số chính sách hỗ trợ nông nghiệp

(BGĐT)- Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang, sáng nay (8/12), các đại biểu thảo luận tại hội trường. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Tổ đại biểu khu vực huyện Yên Thế phát biểu thảo luận. 
{keywords}

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn.

Đại biểu nêu: Thời gian qua tỉnh, Bắc Giang đã ban hành nhiều chính sách, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, góp phần hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND, ngày 27/12/2018; Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết này còn gặp một số vướng mắc, cụ thể như: Nội dung hỗ trợ tập trung đất đai, điều kiện được hưởng hỗ trợ là tối thiểu 10 ha tập trung theo vùng để sản xuất nông nghiệp sẽ rất khó đáp ứng, nhất là đối với đặc thù các huyện miền núi địa hình chia cắt, ruộng đất manh mún. Đối với HTX liên thôn, liên xã, diện tích canh tác của các thành viên HTX không tập trung nên rất khó đáp ứng điều kiện đặt ra để được thụ hưởng chính sách. 

Đối với Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2025, nội dung quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 lần sau khi có văn bản nghiệm thu, do đó kinh phí nhà nước hỗ trợ được giải ngân sau khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành tất cả các nội dung của dự án/kế hoạch liên kết và nghiệm thu giống, vật tư ở vụ (lứa) thứ 3. 

Do vậy, HTX và doanh nghiệp (DN) phải đầu tư kinh phí rất lớn để thực hiện dự án trong thời gian dài, đặc biệt là các chuỗi về chăn nuôi, quy mô chuỗi, kinh phí đầu tư lớn, tỷ lệ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thấp, trung bình chỉ từ 10-23%  tổng mức đầu tư, vì vậy trong thời gian qua chưa khuyến khích được các chủ trì liên kết tham gia, do hầu hết các chủ trì liên kết sản xuất ở quy mô nhỏ, còn khó khăn về vốn, thị trường nông sản có nhiều biến động.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy lợi thế vùng cũng như nâng cao giá trị sản xuất, gắn sản xuất với chế biến nông, lâm sản, đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh nội dung hỗ trợ tập trung đất đai tại Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 theo đặc thù đối với các huyện miền núi (diện tích tối thiểu 5 ha đối với các huyện miền núi) để các HTX có điều kiện tiếp cận chính sách hỗ trợ trong quá trình hoạt động sản xuất. 

Xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 1 quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 để được giải ngân kinh phí hỗ trợ theo từng vụ (lứa) sản xuất sau khi có biên bản nghiệm thu của từng vụ (lứa) sản xuất, qua đó tạo điều kiện để các chủ trì liên kết, giảm khó khăn về vốn, khuyến khích các HTX tham gia mở rộng chuỗi liên kết trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ để người sản xuất, DN, HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ của tỉnh; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện đề nghị các cơ quan chuyên môn cần rà soát, đề xuất điều chỉnh kịp thời những bất cập trong quá trình thực hiện nhằm tháo gỡ những vướng mắc để các chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả.

PV XDĐ-NC

Đại biểu Leo Thị Lịch: Xem xét bổ sung quy định đặc thù về HTX nông nghiệp
(BGĐT) - Tiếp tục kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, sáng 10/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thảo luận về dự án Luật HTX (sửa đổi). Tại phiên họp, đại biểu Leo Thị Lịch (Đoàn Bắc Giang) đóng góp một số ý kiến vào dự án Luật HTX (sửa đổi).
Bắc Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
(BGĐT) - Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chương trình hành động số 37-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...