Thứ hai, 15/04/2024
Bắc giang 26 °C / 23 - 25 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Hiệp Hòa >> Tiềm năng và cơ hội đầu tư
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bắc Giang: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa năm 2023

Cập nhật: 15:12 ngày 11/05/2023
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hiệp Hòa.
{keywords}

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Cụ thể, tổng diện tích đất tự nhiên là 20.99,64 ha; trong đó, đất nông nghiệp là 13.498,36ha, đất phi nông nghiệp 7.049,25ha, đất chưa sử dụng 52,03ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn huyện Hiệp Hòa là 810,42ha đất nông nghiệp và 83,54ha đất phi nông nghiệp.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2023 là 844,33ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 2,60ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 19,07ha.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hiệp Hòa và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định pháp luật.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà không phải là chuyển đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở hoặc phục vụ mục đích tái định cư hoặc thực hiện dự án đầu tư UBND huyện phải báo cáo, xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở Tài Nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp quy định pháp luật đối với các nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở toàn bộ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Hiệp Hòa bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật; định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa theo quy định.

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000).
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa đến năm 2030
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hiệp Hòa.
Tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 xong trong tháng 8/2023
(BGĐT) - Chiều 10/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm việc với UBND huyện Hiệp Hòa về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú và KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới tại huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500).
Sơn Đông
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...