Chủ nhật, 14/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Hiệp Hòa >> Nhịp sống
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Hiệp Hòa: Ưu tiên nguồn lực, sớm hoàn thành mục tiêu đô thị loại IV

Cập nhật: 10:57 ngày 26/06/2023
(BGĐT) - Với sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Hiệp Hòa thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Nhân dịp sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Ngô Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa. 

Huyện Hiệp Hòa đã đi qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Xin đồng chí khái quát những kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay?

Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020- 2025, với sự chủ động, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, khát vọng phát triển cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, huyện Hiệp Hòa đã khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH”, đạt được nhiều kết quả tích cực.

{keywords}

Đồng chí Ngô Tiến Dũng (thứ hai từ trái sang) thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần SUNTECH, trụ sở tại xã Thanh Vân.

Nổi bật là kinh tế phát triển khá với mức tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 14,5% (đạt 100% mục tiêu Đại hội). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Huyện thu hút 10 nhà đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng kỹ thuật 4 khu, 6 cụm công nghiệp (trong đó 1 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp hoàn thiện hạ tầng), 61 nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng vốn đăng ký hơn 21 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho 15,8 nghìn lao động. 

Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện tăng bình quân 19,7%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 66% (vượt mục tiêu Đại hội 1%). Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại; bộ mặt đô thị, nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, huyện Hiệp Hòa đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/14 mục tiêu Nghị quyết đề ra; 6/14 mục tiêu đạt 70% trở lên.

Hết năm 2021, Hiệp Hòa có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); hiện có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt mục tiêu Đại hội 20%). Đặc biệt, huyện về đích NTM trong năm 2021 (trước 1 năm so với kế hoạch). 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tăng cường với nhiều nhiệm vụ, biện pháp, cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển. Đến nay, huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/14 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra; 6/14 mục tiêu đạt 70% trở lên.

Đề nghị đồng chí chia sẻ một số kinh nghiệm của huyện trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết?

Kinh nghiệm của Hiệp Hòa trước hết là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho những lĩnh vực tạo tiền đề, động lực làm chuyển biến căn bản, mạnh mẽ sự phát triển của huyện như: Hạ tầng giao thông; chỉnh trang đô thị; xây dựng NTM; kiên cố hóa trường, lớp học; giảm nghèo bền vững; giải phóng mặt bằng (GPMB) các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị. Bên cạnh việc chủ động phát huy nội lực, huyện tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ cấp trên, tạo nguồn lực tổng hợp.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân để tạo sự đồng thuận; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm; xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời sai phạm. Chú trọng hoạt động đối thoại giữa cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn thực tiễn đặt ra. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội gặp những khó khăn, trở ngại gì?

Do ảnh hưởng của những khó khăn, biến động của tình hình kinh tế thế giới, trong nước, giá nhiên liệu, vật tư đầu vào cho sản xuất tăng cao, không ổn định; dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp; thị trường bất động sản trầm lắng thời gian gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

{keywords}

Một góc Khu công nghiệp Hòa Phú.

Hơn nữa, xuất phát điểm kinh tế của huyện còn thấp, nhu cầu đầu tư lớn nhưng nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào nguồn thu tiền sử dụng đất. Công tác quản lý nhà nước về đất đai những năm trước đây còn hạn chế, các vi phạm xảy ra từ nhiều năm trước, trong khi đó các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có sự thay đổi qua các thời kỳ dẫn đến khó khăn trong giải quyết tồn tại và xử lý vi phạm. Ngoài ra, nhận thức của một bộ phận nhân dân về pháp luật còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác bồi thường GPMB, làm chậm tiến độ thu hút đầu tư, triển khai các dự án.

Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thiếu sự chủ động, năng lực xử lý tình huống, công việc chưa cao; việc phối hợp giải quyết công việc có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng, còn tình trạng đùn đẩy, ngại khó, chưa dám nghĩ, dám làm, chưa có khát vọng đưa địa phương phát triển.

Trước những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới?

Phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển, Đảng bộ huyện Hiệp Hòa xác định tiếp tục bám sát các nghị quyết của T.Ư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai xây dựng các chỉ thị, nghị quyết về phát triển KT-XH bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp. Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vướng mắc, có giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, từ đó bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Chỉ đạo UBND huyện trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025, tập trung lãnh đạo xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên từng lĩnh vực với phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả”. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, BTV Huyện ủy chủ trương lãnh đạo tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tập trung cao chỉ đạo công tác GPMB, xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất "sạch" thu hút các nhà đầu tư; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, với quan điểm “không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”.

Lãnh đạo hoàn thành lập quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2045 xong trong năm nay, trọng tâm là ưu tiên các nguồn lực đầu tư phấn đấu hoàn thành 13 tiêu chuẩn đô thị chưa đạt; sớm hoàn thiện Đề án đề nghị công nhận huyện Hiệp Hòa đạt tiêu chí đô thị loại IV xong trong năm 2024. Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển KT-XH.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của BTV Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Quốc Trường (thực hiện)

Lục Ngạn: Đầu tư hơn 500 tỷ đồng hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV
(BGĐT) - Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa thông qua danh mục các dự án đầu tư để khắc phục tiêu chí còn thiếu và chưa đạt chuẩn đô thị loại IV khu vực dự kiến thành lập thị xã Chũ (giai đoạn từ nay đến năm 2025). 
Xây dựng Lạng Giang trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và đạt tiêu chí đô thị loại IV
(BGĐT) - Ngày 20/6, Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức hội thảo chuyên đề về khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Lạng Giang trở thành huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2025, đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2030.
Phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, phấn đấu xây dựng huyện Hiệp Hòa trở thành đô thị loại IV
(BGĐT) - Tại Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa; Bằng công nhận Di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao có bài phát biểu chúc mừng. Báo Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn. 
Công nhận huyện Việt Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV, hướng tới thành lập thị xã vào năm 2025
(BGĐT) - Sáng 31/12, Huyện uỷ, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ công bố quyết định công nhận huyện Việt Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV; quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; tổng kết công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...