Thứ bảy, 13/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chính trị / Xây dựng Đảng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Xây dựng Đảng vững bền từ gốc

Cập nhật: 16:55 ngày 03/02/2023
(BGĐT) - Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu… Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy... Những lời căn dặn quý báu ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là phương châm để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt

Mới bước vào tuổi 15, chỉ có 5 nghìn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân ta viết nên bản anh hùng ca thời đại mới giữa mùa thu lịch sử năm 1945. Từ đây, đất nước thoát khỏi gông xiềng nô lệ, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Sau 93 năm kể từ khi thành lập đến nay, toàn Đảng có hơn 5,3 triệu đảng viên sinh hoạt tại gần 52 nghìn tổ chức cơ sở đảng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, đảng viên đều là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nhịp cầu kết nối ý Đảng với lòng dân để hiện thực hóa khát vọng của dân tộc. Hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là công lao to lớn của 54 cộng đồng dân tộc anh em ở mọi miền Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng.

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, Đảng luôn coi củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của chi bộ, đảng viên là công việc thường xuyên trong mọi giai đoạn cách mạng. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, cuộc vận động xây dựng đảng bộ, chi bộ "bốn tốt" được phát động sâu rộng trong Đảng, như sản xuất, chiến đấu tốt; chấp hành chính sách tốt; xây dựng chính quyền, các đoàn thể quần chúng tốt; củng cố Đảng tốt. Bốn nội dung đó được cụ thể hóa thành các phong trào cải tiến quản lý hợp tác xã, xí nghiệp; ba “xây”, ba “chống” (xây dựng ý thức trách nhiệm, quản lý kinh tế, cải tiến kỹ thuật; chống tham ô, lãng phí, quan liêu). Những ngọn cờ đầu trong cuộc vận động như “sóng Duyên Hải”, “gió Đại Phong”, “tiếng trống Bắc Lý”, “cờ Ba Nhất” xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đến giáo dục, quân đội và có sức lan tỏa sâu rộng… Qua đó, vai trò của Đảng đã hóa thân vào các hoạt động của chi bộ và hình ảnh của Đảng hiện lên trong mỗi việc làm vì dân, vì nước của đảng viên.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại (ảnh minh hoạ). Đỗ Quyên.

Mỗi thời kỳ có những chủ trương, cách làm đa dạng khác nhau, nhưng việc chăm lo củng cố cơ sở đảng, chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên luôn hướng tới mục đích bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ngay từ cơ sở. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mấy nhiệm kỳ gần đây đã đột phá mạnh mẽ vào hạn chế, yếu kém của Đảng, trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức, có quyền. Chỉ riêng năm 2022, đã có 539 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái; Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật 47 cán bộ diện T.Ư quản lý (tăng 15 trường hợp so với năm trước); cho thôi Ủy viên T.Ư Đảng đối với 5 đồng chí; thôi giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ 2 đồng chí, 3 Thứ trưởng và tương đương, một Chủ tịch Tập đoàn kinh tế. Các địa phương cho từ chức, miễn nhiệm 3 Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh theo chủ trương sắp xếp, bố trí công tác đối với cán bộ bị xử lý kỷ luật, uy tín giảm sút.

Việc phải xử lý nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm như vậy là do yêu cầu của thực tiễn, không thể không làm. Mỗi vụ việc là một sự cảnh tỉnh chung cho tất cả đảng viên để tránh trượt vào vết xe đổ của đồng chí, đồng đội mình, vì thế qua xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cán bộ, đảng viên càng ý thức rõ hơn, cao hơn trách nhiệm chính trị của mình. Điều đó thật đáng mừng.

Để mỗi chi bộ là một hạt nhân vững chắc; mỗi cấp ủy ở đó là một động cơ mạnh mẽ thì các đảng viên phải là nguồn lực nội sinh của chi bộ. Chưa bao giờ trình độ, năng lực của đảng viên cao như hiện nay, nhất là đảng viên có chức vụ, được đào tạo cơ bản, lại thử thách qua nhiều môi trường công tác, được Đảng tin, dân quý.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng. Song, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu và được Ban Chấp hành T.Ư đồng ý tại cuộc họp ngày 17/1 vừa qua. Ngày 18/1, Quốc hội đã họp, bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với đồng chí.

Việc miễn nhiệm, cho từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật đang dần trở thành bình thường và là bước tiến mới trong công tác cán bộ để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, giữ vững uy tín của Đảng. Người giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương, đó cũng là cách để bảo vệ danh dự cho tổ chức và chính cá nhân mình.

Củng cố nguồn lực nội sinh của chi bộ

Dù đã làm được nhiều việc, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, song công tác xây dựng Đảng từ cơ sở còn không ít hạn chế như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp. Công tác rèn luyện, quản lý đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu chặt chẽ; có nơi còn buông lỏng sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức; tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu”. Hiện có một thực tế là vai trò của không ít chi bộ ngày càng mờ nhạt, nhiều nơi chỉ lấy hiệu quả chuyên môn làm chính mà ít chú trọng đến công tác Đảng. Nội dung sinh hoạt đảng nghèo nàn, dân chủ hình thức; tư tưởng an phận, né tránh khá rõ ở một số loại hình chi bộ.

Việc Hội nghị T.Ư 5, khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21 về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngay từ cơ sở. Thiết nghĩ việc đầu tiên là sớm kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ; mặt khác có chế độ giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên đối với hoạt động của từng loại hình cơ sở đảng, nhất là trong các cơ quan công quyền và những nơi dễ nảy sinh tiêu cực. Bởi các vụ việc sai phạm của đảng viên rất ít do tự kiểm tra phát hiện mà thường từ các cơ quan chuyên môn hoặc báo chí.

{keywords}

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Ảnh: Buổi sinh hoạt điểm theo hình thức trực tuyến ở Chi bộ thôn Đống Cao, xã Tư Mại (Yên Dũng). Quốc Trường.

Để mỗi chi bộ là một hạt nhân vững chắc; mỗi cấp ủy ở đó là một động cơ mạnh mẽ thì các đảng viên phải là nguồn lực nội sinh của chi bộ. Chưa bao giờ trình độ, năng lực của đảng viên cao như hiện nay, nhất là đảng viên có chức vụ, được đào tạo cơ bản, lại thử thách qua nhiều môi trường công tác, được Đảng tin, dân quý. Song thật đáng lo ngại, qua nhiều trường hợp bị xử lý gần đây, nhất là xử lý hình sự thì hầu hết họ là những đảng viên như thế nhưng suy thoái và hư hỏng, thậm chí là thoái hóa, biến chất, như Bác Hồ nói, có tài mà không có đức. Rõ ràng việc giáo dục, rèn luyện, đặc biệt là quản lý đảng viên ở chi bộ đang có vấn đề, đối với đảng viên có chức quyền, hay người đứng đầu cơ quan đơn vị lại càng khó. Nếu trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện thực chất, tự phê bình và phê bình được coi trọng; đảng viên là cán bộ lãnh đạo bình đẳng như đảng viên không có chức vụ, thì mọi vi phạm có thể sớm được phát hiện, ngăn chặn khi mới manh nha. Như thế sẽ không có nhiều đảng viên bị kỷ luật hoặc xử lý hình sự như vừa qua.

Để nâng cao chất lượng đảng viên làm tiền đề cho việc xây dựng Đảng vững mạnh, cần có nhiều giải pháp đồng bộ. Vừa coi trọng chất lượng đầu vào, vừa thường xuyên sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; đồng thời thực hiện tốt chủ trương miễn nhiệm, từ chức; bố trí công tác khác, ít nhất thấp hơn một cấp đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật là một cách để xây dựng Đảng vững bền từ gốc.

Bắc Văn

Dấu ấn ở đảng bộ vùng ATK
(BGĐT) - Mấy năm gần đây, Đảng bộ xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nổi lên là một trong những địa phương điển hình trong công tác xây dựng Đảng; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, an toàn khu (ATK) II trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Đảng ta
Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hai từ đặc biệt ấy hàm chứa tâm trạng và tình cảm quý mến, biết ơn của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đã và đang lãnh đạo đất nước và xã hội Việt Nam gần một thế kỷ qua, kể từ ngày lập Đảng.
Đảng viên đi trước
(BGĐT) - Dẫn đầu toàn tỉnh Bắc Giang về số thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, có được kết quả này, kinh nghiệm của huyện Lạng Giang là phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, từ đó tạo sự lan tỏa, khơi dậy sức dân.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...