Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giao nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BẮC GIANG - Ngày 1/2, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2024: “Phối hợp các tổ chức, lực lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay”. 
{keywords}

Đồng chí Trần Tuấn Nam chủ trì buổi giao nhiệm vụ KH&CN.

Hội đồng do Thạc sĩ Trần Tuấn Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là Chủ tịch. Đơn vị chủ trì đề tài là Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang; chủ nhiệm đề tài là Tiến sĩ Bùi Văn Huấn, Giảng viên chính, Trường Chính trị tỉnh.

Theo đó, mục tiêu chung của đề tài là tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn, xác định bối cảnh, yêu cầu; đề xuất phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường sự phối hợp các tổ chức, lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Đề tài đi sâu luận giải những vấn đề lý luận về sự phối hợp các tổ chức, lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khảo sát, đánh giá thực trạng về sự phối hợp các tổ chức, lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2018 đến nay. Làm rõ bối cảnh, yêu cầu, đề xuất phương hướng, giải pháp và một số kiến nghị nhằm tăng cường phối hợp các tổ chức, lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

{keywords}

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ủy viên phản biện 1 phát biểu ý kiến.

Để phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài, các tác giả sẽ thực hiện sưu tầm, dịch tài liệu; tổ chức hội thảo khoa học có chủ đề: “Phối hợp các tổ chức, lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; thực trạng và giải pháp”. Tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng sự phối hợp các tổ chức, lực lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và viết báo cáo tổng hợp điều tra, khảo sát.

Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật như: Phân tích, tổng hợp; logic và lịch sử; so sánh, đối chiếu; hệ thống; nghiên cứu tài liệu; điều tra xã hội học bằng bảng hỏi; quan sát, điền dã; phỏng vấn sâu…

Qua nghe chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh, các thành viên Hội đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị, thể hiện sự công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính khoa học, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Để thuyết minh đề tài hoàn thiện hơn, đề nghị các tác giả, đơn vị chủ trì bổ sung danh mục tài liệu tham khảo, cập nhật những thông tin, tài liệu mới nhất. Đặc biệt là các văn bản của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35).

Rà soát lại kết cấu nội dung, trích dẫn tài liệu tham khảo, sách, báo, đề tài khác cần tuân theo trật tự thống nhất, những vấn đề trùng lặp cần lược bỏ, rút gọn hơn. Chú trọng đề cập đến nghiên cứu thực tiễn gắn với tình hình cụ thể của tỉnh Bắc Giang. Cân nhắc đối tượng điều tra cụ thể, tránh dàn trải, thiếu trọng tâm.

{keywords}

Tiến sĩ Bùi Văn Huấn trình bày thuyết minh đề tài.

Hội thảo khoa học liên quan đến đề tài cần tổ chức sớm hơn để bảo đảm tính hợp lý, phục vụ kết quả nghiên cứu. Xem xét, tính toán đầu mối, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu, sản phẩm đề tài sau khi hoàn thành theo hướng đề cao khả năng áp dụng vào thực tiễn.

Trong nội dung của đề tài cần nêu rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; các biện pháp, giải pháp phối hợp các tổ chức, lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Phân tích sâu về trách nhiệm của các lực lượng trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác và gắn liền với xử lý những hành vi sai trái, vi phạm.

Qua trao đổi, đồng chí Trần Tuấn Nam đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng. Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đúng tiến độ, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao. Từ kết quả nghiên cứu giúp lãnh đạo tỉnh Bắc Giang có thêm căn cứ thực tế, khoa học, đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường sự phối hợp các tổ chức, lực lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Bắc Giang.

Các thành viên Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2024 đã chấm điểm đánh giá, kết quả thuyết minh đề tài đạt điểm số cao.

Tin, ảnh: Quốc Phương

Bổ sung kiến thức, kỹ năng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BẮC GIANG - Sáng 27/10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
Lạng Giang: Sơ kết công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(BGĐT)- Sáng 9/5, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 20/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025”. 
Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(BGĐT)- Sáng 26/4, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 


Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...