Thứ bảy, 13/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bất động sản
Bất động sản
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bắc Giang tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản

Cập nhật: 15:10 ngày 11/11/2022
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở, Kế hoạch phát triển nhà ở và Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt, chủ động theo dõi, nghiên cứu tình hình thực tế để kịp thời tham mưu điều chỉnh nếu cần thiết; xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS. 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhà ở và kinh doanh BĐS; đôn đốc các địa phương triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; công bố, công khai thường xuyên, liên tục thông tin quy hoạch, thông tin chi tiết dự án, tiến độ các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về nhà ở và kinh doanh BĐS cho cán bộ, công chức tại các địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn; lập danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ và thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần thiết; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn ưu đãi của đối tượng được hưởng chính sách để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Chủ động tham mưu chỉ đạo trong công tác quản lý thị trường bất động sản, có giải pháp hiệu quả để phát triển thị trường BĐS phát triển lành mạnh, minh bạch và đúng hướng. Theo dõi, nắm bắt  tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và “bong bóng” BĐS trên địa bàn. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và xử lý nghiêm các chủ đầu tư (CĐT) dự án kinh doanh BĐS không đúng quy định pháp luật; các sàn giao dịch BĐS hoạt động không đúng quy định của pháp luật. Rà soát, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch của các địa phương để triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở trên địa bàn.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt công tác thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của tỉnh. Rà soát tổng thể danh mục các dự án nhà ở, BĐS trên địa bàn, đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở để triển khai theo quy định. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đầu tư; giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị, dân cư, nhà ở. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong quản lý, theo dõi hoạt động của các dự án từ khâu chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án và thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các CĐT đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để sớm bàn giao đất sạch cho CĐT thực hiện dự án. Thường xuyên hướng dẫn, phối hợp với các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB. Kịp thời xử lý các vướng mắc có liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra về quản lý sử dụng đất, tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác xác định giá đất cụ thể, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án; công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tránh thất thoát, lãng phí.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hàng năm bố trí đủ kinh phí để vận hành cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường sản tại địa phương, bảo đảm kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng theo quy định. Tham mưu thực hiện tốt công tác thẩm định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án; công tác thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm đúng quy định của nhà nước. Chủ động hướng dẫn CĐT, UBND cấp huyện các nghiệp vụ về bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản được các CĐT chuyển giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh BĐS, đất đai, đầu tư... các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai, dự án đủ điều kiện kinh doanh BĐS để nhân dân được biết, không tham gia vào các giao dịch BĐS khi chưa đủ điều kiện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo mua bán BĐS trên các phương tiện thông tin, truyền thông, các trang mạng xã hội; phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo kinh doanh BĐS sai sự thật.

Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chấp hành các quy định pháp luật về thuế đối với các CĐT thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư, kinh doanh thương mại, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm thông tin về tình hình huy động vốn không đúng quy định tại các dự án BĐS, việc vi phạm của sàn giao dịch BĐS để xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Gian theo dõi, giám sát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS; chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, cho vay đối với lĩnh vực BĐS bảo đảm đúng quy định của pháp luật, xem xét ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ có hiệu quả cao.

UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu việc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với nhu cầu của thị trường BĐS tại địa phương. Rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch nhà ở theo định kỳ; xây dựng lộ trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm; công bố công khai thông tin về quy hoạch và tiến độ thực hiện các dự án. 

Theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện dự án BĐS, yêu cầu CĐT công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh theo quy định; quản lý, ngăn chặn việc “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng; tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới BĐS theo quy định.

Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB nhất là tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB để tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Quan tâm bố trí nguồn nhân lực, kinh phí, để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà và thị trường BĐS. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân đồng thời công khai thông tin quy hoạch, danh mục tiến độ triển khai các dự án khu đô thị, dự án nhà ở, dự án phát triển cơ sở hạ tầng để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

Thường xuyên rà soát, theo dõi, kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án BĐS trên địa bàn. Kịp thời có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án BĐS. Xây dựng kế hoạch triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở trên địa bàn, trong đó cần xác định rõ các công việc, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi, thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2022.

Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh BĐS và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trong đó chú trọng kiểm tra đối với các sàn giao dịch BĐS không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn; huy động vốn với các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh BĐS. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các CĐT trong việc thi hành pháp luật về quản lý nhà và thị trường BĐS.

Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch phân khu, khu số 1 thành phố Bắc Giang
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch phân khu, khu số 1 thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Sơn Đông

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...