Thứ tư, 29/05/2024
Bắc giang 32 °C / 27 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Cập nhật: 19:24 ngày 17/04/2024

BẮC GIANG - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, triển khai sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đến từng doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải pháp triển khai hiệu quả. Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai trong tháng 4/2024, chú trọng tuyên truyền, phổ biến quy định, lợi ích của việc sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện. Rà soát doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền để triển khai, bảo đảm đúng lộ trình; hướng dẫn, đôn đốc trường hợp thuộc diện triển khai nhưng chưa sử dụng máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng để kết nối dữ liệu HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền, phổ biến kịp thời, rộng rãi quy định, lợi ích của việc sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; mở rộng hình thức nộp thuế điện tử tại ngân hàng thương mại theo hướng thuận tiện, phù hợp với từng đối tượng sử dụng. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn ngân hàng thương mại cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế đối với giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở Tài chính, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với cơ quan thuế tăng cường trao đổi thông tin phục vụ quản lý thuế; đề xuất giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh tăng cường quản lý thuế và việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuộc diện phải áp dụng theo quy định; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn cho người tiêu dùng.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý thuế và trong việc triển khai sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Tập trung tuyên truyền đối với người bán và người mua về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn thường xuyên, liên tục, 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy HĐĐT để tham gia chương trình hóa đơn may mắn của ngành Thuế.

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, hội, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp theo đề nghị của cơ quan thuế triển khai đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm pháp luật về thuế và việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, bảo đảm theo quy định hiện hành.

TS

Chia sẻ:
bac-giang-trien-khai-hoa-don-dien-tu-khoi-tao-tu-may-tinh-tien-152844.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...